start 2023

Cursus

Leerarrangementen, verdieping docentvaardigheden

Gepokt en gemazeld

Je hebt een aantal jaren zelfstandig gewerkt als docent en bent (bijna) ‘starter af’. Je bent “gepokt en gemazeld”. Je lessen lopen in de basis goed en je wil je graag nog verder ontwikkelen in je vak. Je legt de lat graag hoog voor jezelf, maar ook voor anderen!

Bestemd voor:

Inschrijving staat open voor alle docenten werkzaam bij de aangesloten scholen in de regio Noord-Holland Noord die hun driejarige inductiefase hebben doorlopen.

De arrangementen worden georganiseerd door de twee regionale opleidingsscholen.

Voorlopig geplande data

Geplande start januari of februari  2023 (mede afhankelijk van aanmeldingen)

Inhoud

Er zijn drie leerarrangement ontwikkeld met de titels ‘gepokt en gemazeld’, ‘de lat hoog leggen’ en ‘betrokkenheid’. In deze arrangementen ga je de verdieping in om jouw vaardigheden van de intensieve & activerende les, het afstemmen op verschillen en leerstrategieën aanleren, te versterken. De docentvaardigheden in deze domeinen noemen we ook wel ‘complexe docentvaardigheden’ en zijn afkomstig uit het ICALT-instrument.

Arrangement 1: ‘GEPOKT EN GEMAZELD’

Wij geloven (en weten) dat jij als docent de prestaties van je leerlingen positief kunt beïnvloeden! De praktijk is complex en wat voor de ene docent werkt, werkt voor een andere docent niet. Dit neemt niet weg, dat veel docentvaardigheden leerbaar zijn. In jouw zoektocht naar het (nog meer) worden van de authentieke en lerende docent is het tijd geworden om de stand op te maken: van reflectie en observatie naar theoretische duiding en experimenteren met praktische vervolgstappen. Wat kan je) al  goed? Waar ligt dat aan? Wat zegt onderzoek over deze thema’s? Hoe kan je dit integreren in je eigen lespraktijk? Zo ontdek je mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van je vaardigheden. Arrangement 1 van de cursus zal ingaan op jouw ervaringen en mogelijkheden tot groei in de meer complexe docentvaardigheden: ‘intensieve & activerende les’ en ‘afstemmen op verschillen’. Deze bijeenkomsten worden voorafgegaan door twee bijeenkomsten over de communicatie met zowel individuele, als groepen leerlingen.

Arrangement 2: ‘DE LAT HOOG LEGGEN’

Leerlingen die les krijgen van docenten die hoge verwachtingen van hen hebben, presteren beter. De lat ligt dan hoog. Lesgeven met goede resultaten lijkt daarmee simpel, maar de praktijk leert anders. De meest docenten kunnen het hebben van hoge verwachtingen niet zomaar ‘aanzetten’. In Teach Like a Champion wordt gesproken over topleraren. Wil of kun je er zelf een zijn? Wat betekent het eigenlijk topleraar? Kan je dat zijn zonder een te hoge werkdruk? Kan je het alleen of heb je anderen hierbij nodig? In dit arrangement starten we met het onderzoeken van jouw zone van naaste ontwikkeling m.b.v. het ICALT-instrument. Je werkt aan een eindproduct waarin je laat zien dat je de lat voor leerlingen en/of jezelf hoog kunt leggen. Passend bij jou als docent. Arrangement 2 zal daarmee ingaan op jouw eigen leren als docent en dat van je leerlingen: de meer complexe docentvaardigheid ‘leerstrategieën aanleren’. Centraal zullen staan: leren leren, leren prioriteren en leren samenwerken.

Arrangement 3: ‘BETROKKENHEID’

Uit eigen ervaring weet je dat de kwaliteit van je lessen voor een groot deel samenhangt met de betrokkenheid van je leerlingen op jouw vak. Wat met de ene klas automatisch lijkt te gebeuren, lukt in een andere klas helemaal niet. In arrangement 2 hebben we gezien dat het hebben van hoge verwachtingen niet automatisch leidt tot betere prestaties van leerlingen. Hetzelfde geldt voor ‘betrokkenheid’ hoe krijg ik dat voor elkaar? In arrangement 3 werken we aan twee kanten van ‘betrokkenheid’: relatie (wederzijdse sociale betrokkenheid van docent en leerlingen op elkaar) en leertaak (betrokkenheid op leerproces en -inhoud) ter versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Ook bij dit leerarrangement wisselen we theorie en praktijkervaring met elkaar om zo het eigen voortgaande leren vorm te geven.

Incompany is mogelijk
Bij voldoende belangstelling binnen de school of het team is het ook mogelijk om het leerarrangement binnen de organisatie te geven. Andere mogelijkheden zijn ook bespreekbaar, bijv. met meerdere scholen in de buurt een serie te plannen. Ook is het mogelijk ervaren docenten van de eigen school die aantoonbare ervaring hebben met een van de genoemde thema’s als opleider in te zetten, naast een opleider van een instituut.

Investering
Elk arrangement bestaat uit vier begeleide bijeenkomsten van 3 uur. De bijeenkomsten worden bij voorkeur maandelijks gepland om deelnemers de gelegenheid te bieden de aangeboden stof te verwerken in de eigen lespraktijk en de volgende bijeenkomst voor te bereiden. Van de deelnemer wordt een tijdsinvestering van 4 uur per bijeenkomst verwacht. De belasting per arrangement is circa 28 uur per deelnemer.

Informatie en aanmelding
Wil je meer weten of je aanmelden?

Neem contact op met Niek de Wilde, regievoerder Samen Opleiden & Professionaliseren, Academische Opleidingsschool NHW
email: NdeWilde@ja.nl of telefoonnummer 06 27187448.

Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Aanmeldformulier

(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.