Start januari 2023

Training

Onderzoekwerkplaats

Hoe maak je je lessen nog beter door onderzoek  

Ook komend schooljaar is er weer een onderzoekswerkplaats (OZW) voor docenten. De onderzoekswerkplaats bestaat uit vijf teams: Lichamelijke Opvoeding (LO), maatschappijvakken (Gamma), talen (Alfa), exacte vakken (Bèta) en praktijkvakken (voor praktijkdocenten uit het praktijkonderwijs, vmbo en mbo). Per team zijn er acht plekken beschikbaar. De teams maken lesontwerpen en doen daarvoor praktijkgericht onderzoek. Deelname geeft een impuls aan je eigen lespraktijk en heeft geeft een impuls aan de vaksectie.

Bestemd voor:

Zowel startende als ervaren docenten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs werkzaam bij de aangesloten scholen in de regio Noord-Holland Noord.

Geplande start januari of februari 2023 (mede afhankelijk van aanmeldingen)

Gemiddeld één keer per maand een bijeenkomst.

Inhoud
De keuze voor een thema wordt door de teamleden van de OZW zelf gedaan. LO en Bèta vormen een cluster, Gamma en Alfa vormen een cluster en de praktijkvakken zijn een cluster. De OZW wordt per cluster begeleid door een onderzoeker met vakdidactische expertise en ervaring in het begeleiden van praktijkgericht lerarenonderzoek (vanuit HvA, VU, UVA en ALO).

Werkwijze onderzoekwerkplaats

  • Fase 0, bepalen onderzoeksthema.
  • Fase 1, de definitie fase, wat is er bekend van het gekozen thema? Wat betekent dat voor jou? Je vak? Je lessen en de sectie?
  • Fase 2, bestaat uit het (onderzoek matig) ontwerpen van lessen, die delen in de sectie, uitvoeren (ook collega’s) en evalueren aan de hand van doelen. Er vinden twee ontwerpcycli plaats per jaar. Tijdens de bijeenkomsten zal er vooral worden gewerkt aan het ontwerpen van de lessen gekoppeld aan de expertise van elkaar en de onderzoeker.
  • Fase 3, is afronden, evalueren en het uitwisselen van ervaringen tussen de teams onderling en de twee teams samen, en het koppelen van de ontwerpen aan de sectie ontwikkelingen en curriculum.

Een van de gezamenlijk producten is o.a. een uitgave van een collectie lesontwerpen die aan alle secties beschikbaar worden gesteld. Het effect van de lessen wordt gemeten.

Investering in tijd
Ureninzet docenten voor deze training: bijeenkomsten 24 uur en ongeveer 15 uur uitvoering in de eigen praktijk.

Informatie en aanmelding
Wil je meer weten:

Neem contact op met Hans van der Linden, coördinator Samen Opleiden & Professionaliseren Regionale Opleidingsschool West-Friesland.
Email: h.vanderlinden@rowf.nl of via telefoonnummer 0229-206045 of 06-31048907

Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Aanmeldformulier

(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.