Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Docent Sport

Locatie: Den Helder

Werken bij het ROC Kop van Noord-Holland: gewoon een goede school

Wie kiest voor het ROC Kop van Noord-Holland kiest voor (werken op) een school voor middelbaar beroepsonderwijs, vavo en (volwassenen)educatie. Daarnaast verzorgen we beroepsonderwijs (maatwerktrajecten) in opdracht van bedrijven en instellingen. Bij het ROC Kop van Noord-Holland is veel aandacht voor de individuele student. Persoonlijke begeleiding staat bij ons voorop; we helpen studenten hun eigen talenten en mogelijkheden te ontwikkelen, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op hun toekomstige beroep of een eventuele vervolgopleiding.

Met ingang van 1 augustus 2022 gaan wij fuseren met het Clusius College en samen verder als Vonk. Door de fusie met het Clusius College kunnen we een breed lokaal en regionaal onderwijsaanbod niet alleen behouden maar ook verder ontwikkelen. Hiermee sluiten we nog beter aan op de arbeidsmarkt. Bovendien versterken we met deze fusie de aansluiting van het vmbo op het mbo. Zo kunnen we vanuit een robuuste organisatie blijven inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Voor de afdeling Leisure, Sport, Toezicht en Veiligheid zijn wij voor de branche Sport en Bewegen (Sportlaan, Den Helder) met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een:

Docent Sport (0,7 fte, waarvan 0,4 fte tijdelijk in het kader van vervanging ouderschapsverlof)

Wat je gaat doen
Als docent Sport verzorg je verschillende theorie- en sportlessen (sportgericht, maar ook lessen computervaardigheden), beoordeel je de lessen, neem je toetsen af en bereid je de studenten voor op het beroepsgerichte examen coördinator. Je draagt zorg voor een aantal opleidingsgerichte taken die bij het onderwijs horen. Hierbij kun je denken aan het volgen van studiemiddagen, het informeren van toekomstige studenten bij de open avonden of overige taken. Je bent coach (mentor) van een klas studenten. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs. Je levert een bijdrage aan de activiteiten van zowel de afdeling als de opleiding.
De lesdagen zijn bij voorkeur in ieder geval maandag, woensdag en vrijdag, maar overleg hierover is altijd mogelijk.

School: ROC Kop van Noord-Holland

Het ROC Kop van Noord-Holland verzorgt beroepsonderwijs, cursussen en trainingen voor bedrijven en particulieren in het noordelijke gedeelte van de provincie Noord-Holland. Met meer dan 450 medewerkers verzorgen wij ieder jaar onderwijs voor zo’n 5.000 studenten en cursisten. Dat doen we vanuit verschillende vestigingen in Den Helder en Schagen. Stuk voor stuk centraal gelegen en goed bereikbaar. Zo zijn we altijd dichtbij.

Samenwerking in plaats van concurrentie
Het ROC Kop van Noord-Holland is in 1993 ontstaan uit een fusie tussen verschillende onderwijsinstellingen op het gebied van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en vormingswerk in Den Helder, Schagen, Middenmeer en Den Burg. Aanleiding voor deze fusie was de realiteit van een versnipperd onderwijsaanbod in relatie tot het in die jaren door de overheid gevoerde bezuinigingsbeleid op het gebied van onderwijs. De onderwijsinfrastructuur in Noord-Holland dreigde aangetast te worden, iets wat alleen kon worden tegengegaan door bundeling van krachten. De vorming van één regionaal opleidingscentrum was het antwoord op deze ontwikkelingen. Op deze manier bleven zoveel mogelijk opleidingstrajecten voor de regio behouden. Samenwerking in plaats van concurrentie is een goede zet gebleken en dat geldt tot op de dag van vandaag.