Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Leerkracht klas 4

Locatie: Amsterdam

 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, stevige klassenleerkracht (klas 4 – groep 6) met hart voor het vrijeschool onderwijs. Wij bieden een dynamische werkplek in een school met 220 leerlingen. Een baan waarin je jezelf kunt ontwikkelen binnen een culturele omgeving waarin jaarfeesten, muziek, euritmie, drama en beeldende kunsten een belangrijke plek hebben. En bovenal een school met een goede sfeer waar kinderen, medewerkers en ouders zich prettig en welkom voelen.

De school
In Amsterdam zuid, in een organisch vormgegeven pand, is de Geert Groote School Roeske gevestigd. Op onze school staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal. Kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de huidige wereld en daar een zinvolle bijdrage aan willen leveren. De ontwikkeling van sociale en ambachtelijke vaardigheden zijn op de vrijeschool even belangrijk als de ontwikkeling van het intellectuele vermogen. Medewerkers zetten zich met hart en ziel in. Medewerkers, ouders en kinderen zijn trots op hun school en dit straalt de school ook uit.

 

School: Geert Grooteschool 2

Stichting Geert Groote Scholen is het schoolbestuur van de vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Iedere vrijeschool ontwikkelt vanuit deze inspiratiebron een eigen identiteit.

Ouders kiezen voor de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming en de talentontwikkeling van leerlingen. Op onze scholen staat het kind centraal: het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan op de individuele eigenheid en belevingswereld van de kinderen. Kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de huidige wereld en daar een zinvolle bijdrage aan willen leveren.