Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Docent Natuurkunde & Science 2e graads

Locatie: Beverwijk

Binnen onze school zijn we aan het innoveren. Vakoverstijgend onderwijs krijgt een steeds grotere plaats in het curriculum. Binnen de Beta-vakken wordt Science ontwikkeld. In de onderbouw wordt het vakoverstijgend lesgegeven, met samenwerking tussen natuurkunde, scheikunde, informatica en biologie. Binnen het vak en de stroom Science worden innovatie, techniek en technologie gecombineerd met wetenschappelijke onderwerpen uit de deelnemende secties.

De stroom Science wordt vanaf het eerste leerjaar op school gegeven en de docent die we zoeken zal een voortrekkende rol spelen binnen deze stroom. Deze stroom is al een aantal jaar geleden gestart in leerjaar 1 en wordt volgend schooljaar in leerjaar 1,2 en 3 voor het eerst als doorlopende leerlijn lesgegeven. Samenwerking tussen de stromen Art & Design, Science, Sports, Health & Nature en Business wordt geambieerd.

Science valt onder de sectie Natuurkunde en er is nauwe samenwerking met de andere secties. Het vak Science is schooljaar 2021-2022 voor het eerst gegeven en moet nog verder door-ontwikkeld worden.

Met de komst van het vakoverstijgende Science is de sectie Natuurkunde op zoek naar versterking. We zijn op zoek naar een dragende kracht die Science verder kan door-ontwikkelen en de samenwerking met de andere secties kan versterken.

Door groei van de sectie zijn we op zoek naar een docent(e) die onderbouw en bovenbouw wil lesgeven. Zowel Science als ook Natuurkunde. In totaal 6 lesuren: 4 lesuren Science en 2 lesuren Natuurkunde.

Naast het innoveren binnen de sectie Natuurkunde, zijn we als school in ontwikkeling met het starten van een Mavo-afdeling. Komend schooljaar zal een tweede instroom leerlingen met een mavo-advies onze school binnenlopen. Deze leerlingen worden in een mavo/havo dakpanklas geplaatst en kunnen na de tweejarige brugklas eventueel uitstromen naar Mavo 3. Onderdeel van het ontwikkelen van deze Mavo-afdeling is ook het ontwikkelen van de Nieuwe Leerweg en bijbehorend praktijkvak. Het projectleiderschap voor de ontwikkeling van deze Nieuwe Leerweg en het praktijkvak is ook een mooie taak voor een succesvolle kandidaat die solliciteert op deze functie.

De geschikte kandidaat zal door collega's goed opgevangen en gesteund worden.
 

School: Castor College

Het Castor College is een brede school voor mavo t/m gymnasium met ca. 1400 leerlingen. Wij geloven erin dat een vertrouwde omgeving waar je jezelf kan zijn de beste basis is om te schitteren! Een goede ontspannen sfeer in onze school vinden wij heel belangrijk; pas dan kun je samen ook leren en resultaten behalen. Daarnaast zijn wij energiek in aanpak en in omgang. Je ziet het terug in het doorzettingsvermogen van leerlingen en medewerkers. Samen pakken wij met passie en bevlogenheid allerlei nieuwe activiteiten op. Wij staan samen met de wereldburgers van de toekomst stil bij ‘duurzaamheid’ in al zijn vormen.
 
Maar wij zijn meer dan passie alleen. Wij willen resultaten voor onze leerlingen en medewerkers en zijn daarom doelgericht in onze aanpak. We blijven altijd op zoek naar verbetering.

  • Je mag jezelf zijn. We accepteren dat we verschillend zijn, dat is juist onze kracht.
  • We zijn open-minded. We willen verbinden en voelen ons verbonden. Onze deur staat open.
  • We gaan voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Dat doen we samen en houden elkaar hierin scherp. Elke dag willen we het weer iets beter doen.
  • We zijn actief. We vinden het leuk om nieuwe dingen te organiseren, maar hechten ook veel waarde aan tradities.
Als opleidingsschool staan we voor de ontwikkeling van onze docenten en daar investeren we in. Iedereen wordt uitgedaagd om initiatief te nemen en eigentijds onderwijs te bieden dat past bij de leerlingen. Nieuwe docenten krijgen daarbij een goede individuele begeleiding bestaande uit voorlichting, lesbezoeken, coaching en intervisie.
 
We zien je!