Starten & groeien als docent

Terug naar boven

PWF Stede Broec is op zoek naar een Stagebegeleider (wtf 0,8 -1,0)

Locatie: Grootebroek

Kun jij

  • Aansluiten bij de wensen van onze leerlingen en met hen een passende stageplek zoeken?
  • De leerlingen begeleiden op de stageplek, volgens de door ons uitgewerkte manier?
  • Makkelijk contact leggen met leerlingen en stagebegeleiders en bedrijven en een netwerk opbouwen en onderhouden?
  • Contact onderhouden met ouders van de leerlingen?
  • Invulling geven aan het mentoraat van de leerling?
  • Overzicht bewaren in het lopende traject van de leerling?
  • Een goede teamspeler zijn?

School: Stichting Trigoon, Praktijkschool West-Friesland

Onder Stichting Trigoon vallen zes scholen voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, waaronder twee scholen voor praktijkonderwijs (Praktijkschool West-Friesland, Hoorn en Praktijkschool West-Frieland, Stede Broec), een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (De Stormvogel) in Hoorn en een school voor Speciaal Basis Onderwijs ('t Palet) in Stede Broec. Tot de scholen behoren ook een school voor Speciaal Onderwijs en een basischaaol voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte in Hoorn die samen deel uitmaken van een Integraal Kind- en Experise Centrum (IKEC).

De praktijkschool kent verschillende uitstroomprofielen en leidt toe naar arbeid of vervolgonderwijs