De schoolopleider aan het woord.

Michelle is op het Regius College in Schagen werkzaam in de rol van coördinerende schoolopleider. Met andere woorden: Michelle is verantwoordelijk voor de stageplekken en het werkplekleren. Zij doet dit samen met het Team Samen Opleiden en Professionaliseren.

Begeleiding zij-instromers
‘Bij het organiseren van een stageplek voor traditionele studenten koppel ik studenten aan een docent, zorg ik voor intervisie en themabijeenkomsten en organiseer ik samen met de instituutsopleider gesprekken over de voortgang. Er is een duidelijk opbouw in de opleiding en stageplek. Hoe verder je bent in de opleiding, hoe vaker je voor de klas staat. Bij zij-instromers gaat het anders, zij krijgen een aanstelling, beginnen vaak meteen voor de klas en zijn zelf verantwoordelijk voor het resultaat. Op onze school voorkomen wij situaties waarin een zij-instromer zonder begeleiding in een klas wordt gedropt. Iets wat je in andere schoolomgevingen helaas wel nog eens ziet. Zij-instromers doen wij ons een kort voortraject: zij krijgen een aanstelling als onderwijsassistent of instructeur om de school te leren kennen, ze assisteren collega’s in de klas, observeren andere docenten en voeren kleine lesgevende taken uit zodat ze een portfolio kunnen opbouwen voor het assessment dat bij het ZiB- traject hoort. Er zijn best wat aanbieders in de markt die de voorbereiding van het assessment voor zij-instromers opstellen, maar ik doe dat als kenner van onze school en het beroep liever zelf. Het is mijn expertise om studenten te begeleiden en ik weet waar docenten aan moeten voldoen. Eigenlijk zijn schoolopleiders de link tussen de theorie en de praktijk, tussen de opleidingsinstituten en de school. Wij creëren de omstandigheden die tot succes leiden.’

Second career teacher
‘Een zij-instromer is een second career teacher. Deze vakmensen hebben al een professionele identiteit en dat vraagt om een ander begeleidingstraject. Dat heeft zowel voor- als nadelen. Echte teamplayers bijvoorbeeld, die komen nogal eens voor uitdagingen te staan. Leerlingen zijn namelijk geen onderdeel van jouw team, lessen volgen is niet hun werk. Dat kan even wennen zijn. Je moet echt ontdekken wie je in deze nieuwe rol bent en wat met de verschillende leerlingen werkt. Het is een intensieve, maar vooral een mooie leercyclus. Ken je de uitspraak it takes a village to raise a child? Wanneer ik dat op het onderwijs betrek, wordt de uitspraak it takes a school to raise a teacher. Want wanneer de school niet meewerkt en een nieuwe docent belast met een onmogelijk rooster, een moeilijke klas en nul tijd voor ontwikkeling, dan wordt het niets. We hebben de roostermakers, de docenten, de teamleiders, de begeleiders op school, HR en ook de directie -bijvoorbeeld om iemand boven formatie aan te nemen- nodig om tot succes te komen. En dat doen we bij ons op school echt goed.’