Regionaal Arbeidsmarktplatform Onderwijs

In onze regio geloven we in een gezamenlijke aanpak bij het werven, opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Daarom hebben alle schoolbesturen voor voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en de lerarenopleidingen (hbo en universitair) zich verenigd in het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt Noord-Holland Noord.

Hoe interesseren we mensen voor het onderwijs in onze regio? En hoe houden we leraren aan de regio verbonden? Dit zijn vraagstukken waar wij al jaren op inzetten. Dat doen we o.a. door leraren in opleiding en startende leraren te begeleiden bij hun eerste stappen in het onderwijs. Daarnaast bieden, we in samenwerking met de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW) en de Regionale Opleidingsschool West-Friesland (ROWF), verdiepingscursussen en trainingen aan leraren.

In Noord-Holland Noord staan we voor een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor het onderwijs als voor het bedrijfsleven. Er is dan ook een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid gerealiseerd. In dit netwerk participeren de bij ons aangesloten mbo colleges.

Het onderwijs in onze regio
In de Noord-Holland Noord werken 16 schoolbesturen met 73 schoollocaties samen. Zij zijn aangesloten bij stappen in het onderwijs. In totaal omvat de werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs zo’n 4000 FTE (voltijd banen) en in het mbo ongeveer 800 FTE. Er wordt les gegeven aan bijna 42.000 leerlingen in het voorgezet onderwijs en 17.500 studenten op het mbo.

De aard en omvang van de schoolbesturen en scholen zijn heel divers. Zo zijn er de ‘éénpitters’ onder de besturen met één locatie, maar ook besturen met vijf of meer scholen op verschillende locaties.

Het onderwijsaanbod kent veel variaties. In het voortgezet onderwijs is naast het reguliere onderwijs, ook het groene vmbo-onderwijs vertegenwoordigd. Naast de gebruikelijke vakken krijgen leerlingen les in ‘groene’ beroepsgerichte vakken met daarin ruimte en aandacht voor duurzaamheid en gezondheid. Er zijn verschillende scholen waar praktijkonderwijs gegeven wordt. In het praktijkonderwijs hebben de leerlingen intensieve begeleiding nodig en meer uitleg. Leerlingen krijgen in kleine groepen les in de vakken van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Tot slot is er in onze regio een breed aanbod aan mbo-opleidingen, verzorgd door drie colleges. In Den Helder biedt het mbo een maritieme en nautische opleiding aan. Ook worden er in de regio mbo-opleidingen verzorgd specifiek gericht op natuur, gezondheid en duurzaamheid.