Praktische zaken en handige links

Welke keuzes maak ik en waar ga ik voor?
Er is geen rechte weg. Er zijn verschillende routes naar het docentschap waarbij de duur van opleidingstrajecten verschilt. Jouw keuze hangt af van je vooropleiding, capaciteiten, privésituatie en financiële mogelijkheden. Je kan al na één jaar bevoegd voor de klas staan, maar een opleidingstraject kan ook vier jaar duren. Daarbij is het ook belangrijk aan wie je les wil geven. Ga je voor leerlingen in het voortgezet onderwijs of studenten in het mbo, praktijkonderwijs of toch liever havo/vwo? We helpen je op weg door kort aan te geven welke leerlingen of studenten je waar tegenkomt.

Geef les aan tieners in het voortgezet onderwijs
Wanneer je graag met tieners werkt, dan is het voorgezet onderwijs wat voor jou. Je kunt ook kiezen voor het praktijkonderwijs. Hier hebben de leerlingen intensieve begeleiding nodig en meer uitleg. Ze krijgen in kleine groepen les in de vakken van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Om één of twee vakken te kunnen geven, raden we je aan om een opleiding te volgen op de hogeschool of universiteit. Er is een voltijdopleiding, een deeltijdopleiding of een éénjarige kopopleiding. Een voltijdopleiding duurt 4 jaar. Een deeltijdopleiding 2-4 jaar. Op basis van eerdere opleidingen is het mogelijk om met vrijstellingen de studieduur te verkorten

Jongvolwassenen voorbereiden op de arbeidsmarkt
Op het mbo help je jongvolwassenen om zich als vakman/vakvrouw te ontwikkelen. Er worden beroepsgerichte vakken gegeven en algemene vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen. Een groot deel van de startende docenten in het mbo is vanuit het bedrijfsleven het onderwijs binnengekomen. Een overstap naar het onderwijs kan via verschillende routes: via een voltijdopleiding (4 jaar), een deeltijdopleiding (2-4 jaar) of met een PDG-traject (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift). Voor een deel van de beroepsgerichte vakken in het mbo bestaat geen reguliere lerarenopleiding. Daarvoor kan je alleen een PDG behalen. Je hebt wel minimaal drie jaar relevante werkervaring nodig.

Werken én leren
Wil jij tegelijkertijd werken en leren en direct voor de klas? Dan is een zij-instroomtraject misschien een goede route: een tweejarig traject waarbij je tegelijkertijd werkt en leert. Wil je hier meer over weten, volg dan ons oriëntatietraject zij-instroom. Meer informatie over dit traject vind je verderop op deze pagina.

Docent of toch een andere functie?

Je kunt in het onderwijs aan de slag als:

  • Tweedegraads docent op het vmbo, mbo praktijkonderwijs en de onderbouw havo/vwo
  • Eerstegraads docent op alle niveaus in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
  • Praktijkdocent vmbo/mbo

Maar ook als:

  • Instructeur
  • Leraarondersteuner of onderwijsassistent

Soms kan door je vooropleiding of ervaring de stap naar leraar nog te groot zijn. Dan is er de mogelijkheid om leraarondersteuner of instructeur te worden. Hierna kan je alsnog doorstromen naar een hbo-lerarenopleiding. Lees meer over de opleiding tot instructeur of de opleiding tot leraarondersteuner.

Veel gezochte docenten
In de regio Noord-Holland Noord zijn we vooral op zoek naar leraren in taalvakken (Nederlands, Duits, Frans en klassieke talen), Bètavakken (wiskunde, natuur- en scheikunde) en techniek. Heb jij van nature al een passie voor één van deze vakken? Dat komt dan zeker van pas.

Oriëntatietraject zij-instroom regio Noord-Holland Noord
Overweeg je de overstap naar of binnen het onderwijs, maar vraag je je af of je hiervoor in aanmerking komt? En of je wel geschikt bent? Wij bieden een oriëntatietraject aan met o.a. een voorlichtingsbijeenkomsten, een intakegesprek en een korte stage op een van onze scholen. In dit oriëntatietraject wordt samen met jou onderzocht welke opleidingsroute het beste bij jou past. Je moet er op rekenen dat zo’n traject ongeveer 6 maanden in beslag neemt.

Je kunt ons benaderen voor meer informatie over het traject via het contactformulier of kijk in de agenda voor de eerstvolgende informatiebijeenkomst.

Opstromen of omscholen als je al bevoegd bent.
Ben je al bevoegd als leraar en wil je opstromen naar een eerstegraads bevoegdheid of een extra bevoegdheid in een tekortvak halen, dan ondersteunen wij dat van harte.

Naast subsidiemogelijkheden die de overheid biedt, kan in de regio Noord-Holland Noord ook een beurs worden verleend voor instructeurs of leraren die willen opstromen of voor een extra bevoegdheid gaan. Ook als je in het bezit bent van een PABO-diploma en de overstap hebt gemaakt naar het voortgezet onderwijs is de beurs van toepassing. De beurs is onderdeel van de “regionale aanpak personeelstekort’. Voorwaarde is dat je werkzaam bent bij een van de aangesloten schoolbesturen. De beurs wordt toegekend aan jouw school/bestuur om je vrij te roosteren zodat jij je studie kan volbrengen. Wil je hier meer informatie over, gebruik dan het contactformulier.

Meer informatie over opleiding en werken in het onderwijs
Met deze website helpen we je op weg naar een baan in het onderwijs in de regio Noord-Holland Noord. Er zijn meer informatieve websites rond scholing en zij-instroom richting het onderwijs.

Het onderwijsloket
Actuele informatie over opleidingsroutes, de kosten en financieringsmogelijkheden. Het onderwijsloket is hét landelijke online platform met alle informatie over werken in het onderwijs.

Opleidingsroutes
Wil je direct zien welke opleidingsroute er zijn, ga dan naar de verschillende routes naar het leraarschap

De lerarenopleiding en universiteit
Ook de lerarenopleidingen of universiteiten kunnen je helpen tijdens je oriëntatie. Zij organiseren open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten. De volgende onderwijsinstituten zijn partners bij het opleiden en bijscholen van onze docenten: de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, Hogeschool Utrecht. Voor het groene onderwijs kun je terecht bij de Aeres Hogeschool Wageningen

Data van de open dagen en informatieavonden van de opleidingsinstituten vind je hier.

Financiële tegemoetkomingen

Studiekosten
Aan het volgen van een opleiding zijn kosten verbonden. Meer informatie over de kosten van de opleidingen vind je bij het onderwijsloket.

Subsidies en regelingen
Ook de overheid kent verschillende subsidies. Daardoor is het mogelijk dat je studie (deels) gefinancierd wordt. Ook kun je tegenwoordig een leven lang leren krediet aanvragen ter tegemoetkoming. Een goede samenvatting van alle subsidies en regelingen vind je op de website van het onderwijsloket.

Sites met actuele informatie met subsidieregelingen van de overheid zijn:
De regelingenhulp voor leraren (voor welke regeling kom je in aanmerking)
Een overzicht voor tegemoetkomingen en subsidies leraren en instructeurs mbo
De algemene studiefinanciering
De lerarenbeurs; als je al bevoegd leraar bent en een bachelor- of masteropleiding wil gaan volgen.

Arbeidsvoorwaarden, salaris 
In het onderwijs wordt gewerkt met verschillende cao’s waarin de collectieve arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Zo is er een aparte cao voor het voortgezet onderwijs en het mbo. In de cao staan ook de salarisschalen vermeld. Heb je een tweedegraads bevoegdheid dan is de LB-schaal van toepassing. Ben je eerstegraads bevoegd dan kan je doorgroeien naar een LC-schaal.

Informatie over de salarisschalen in het voorgezet onderwijs vind je hier.
Informatie over de salarisschalen in het mbo vind je hier.