Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Teamleider ondersteuning VMBO/MBO

Locatie: Alkmaar

Groen is op het Clusius College de basis voor een kleurrijke toekomst. In ons vmbo- en mbo-onderwijs staan leefomgeving, duurzaamheid en voedsel centraal. Met ruim 850 collega’s werken we vanuit acht –veelal- kleinschalige vestigingen in Noord-Holland aan het beste onderwijs voor onze 5.900 leerlingen en studenten. Betrokkenheid, kwaliteit en plezier zijn het fundament van onze organisatie. Je vindt deze waarden overal terug: in de klas én in het contact en de samenwerking met onze omgeving. Wij halen bij iedereen eruit wat erin zit. Doe je mee?
De vestiging Alkmaar heeft met ingang van het nieuwe schooljaar een vacature voor:

Teamleider Ondersteuning vmbo/mbo
0,8 – 1,0 fte

Wat ga je doen?

Jouw positie is tweeledig en kent zowel een intern- als een extern karakter. Op de vestiging geef je leiding aan het team dat primair verantwoordelijk is voor ondersteuning van studenten en leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Vanuit de strategie formuleer je met je team doelstellingen die bijdragen aan het bieden van optimaal passend onderwijs.
Met een duidelijke visie geef je samen met je team vorm en inhoud aan de dagelijkse extra ondersteuning van leerlingen en studenten. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en bijstellen van het ondersteuningsplan en je evalueert het ondersteuningsbeleid van de school. Je doet proactief voorstellen voor aanpassing of verbetering van onderwijs, begeleiding en organisatie. Onder jouw leiding blijft het team gefocust en op één lijn om resultaat te behalen. Jij bent een leider die een teamklimaat schept waarbinnen medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen en waarin ieders individuele kwaliteiten maximaal benut worden.
Je bent lid van zowel het vestigings-brede alsook het mbo-brede managementteam. Vanuit die rol lever je een actieve bijdrage aan de onderwijsontwikkeling en –uitvoering van de gehele opleidingsrichting. Van nature stel je (positief) kritische vragen en kom je met creatieve- en innovatieve oplossingen.
In je externe rol ben je het eerste aanspreekpunt voor het regionale werkveld op jouw vakgebied. Je bent betrokken bij processen vanuit regionale samenwerkingen zoals het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en je werkt projectmatig samen met een breed scala aan externe partijen. In de regio draag je zorg voor projecten (bijvoorbeeld de kwaliteitsagenda passend onderwijs mbo) en werk je samen met gemeentelijke- en hulpverleningsinstanties en samenwerkingsverbanden. Samenwerken en afstemmen met andere mbo’s en vestigingen over gezamenlijke aanpak van thema’s is een belangrijk onderdeel van je werk. Het (mee)schrijven van beleid en samenwerken en afstemmen met andere vestigingen en mbo’s over een gezamenlijke aanpak van thema’s zijn hier voorbeelden van.

School: Clusius College Alkmaar vmbo

Op het Clusius College is groen de basis voor een kleurrijke toekomst.
In ons vmbo- en mbo-onderwijs zetten we de leefomgeving, duurzaamheid en voedsel centraal. We werken met ruim 850 collega’s vanuit acht –veelal- kleinschalige vestigingen in Noord-Holland aan het beste onderwijs voor ruim 5.900 leerlingen en studenten. Betrokkenheid, kwaliteit en plezier zijn het fundament van onze organisatie. Je vindt deze waarden overal terug: in de klas én in het contact en de samenwerking met onze omgeving. Wij halen bij iedereen eruit wat erin zit. Doe je mee?