Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Leerkracht klas 4 ( groep 6)

Locatie: Amsterdam

 
De aankomende vierdeklassers van Vrijeschool Amsterdam West zoeken een meester of juf die hen meeneemt op hun verdere reis. De kinderen hebben onder begeleiding van hun huidige leerkracht het eindpunt van klas 3 goed bereikt. Onderweg is de klas een hechte leergemeenschap geworden. Het is een hele fijne klas om mee te werken en de huidige leerkracht draagt deze groep kinderen en hun ouders met vertrouwen over aan een nieuwe collega!
Word jij onze nieuwe collega en betrokken, enthousiaste meester of juf voor de kinderen?
 
Onze school is nog groeiend. We zitten in de fase van beleid ontwerpen, van pionieren, van samen zoeken naar hoe wij het vrijeschoolonderwijs het best vormgeven in deze tijd midden in Amsterdam. Graag onderzoeken we hoe we nog meer divers kunnen worden, hoe we de rijkdom van de verschillende achtergronden van leerlingen kunnen meenemen in ons vrijeschoolonderwijs.
Onze kernwaarden zijn onze uitgangspunten. De vormen zijn in ontwikkeling.
 
Vanaf schooljaar 22/23 hebben we drie kleuterklassen en 5 onderbouwklassen (klas 1 t/m 5 of groep 3 t/m 7).
We zijn gehuisvest, sinds aanvang schooljaar 21/22 in een prachtig gerenoveerd pand aan de Eerste Nassaustraat in Amsterdam Westerpark.
 
 

School: Vrijeschool west

Vrijeschool West valt onder de Stichting Geert Groote Scholen. Het schoolbestuur van de vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Iedere vrijeschool ontwikkelt vanuit deze inspiratiebron een eigen identiteit.

Ouders kiezen voor de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming en de talentontwikkeling van leerlingen. Op onze scholen staat het kind centraal: het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan op de individuele eigenheid en belevingswereld van de kinderen. Kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de huidige wereld en daar een zinvolle bijdrage aan willen leveren.