Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Beleidsadviseur onderwijs & kwaliteit

Locatie: Heerhugowaard

Voor de Pontis Onderwijsgroep zijn wij wegens de toenemende vraag vanuit de scholen op zoek naar een beleidsadviseur onderwijs & kwaliteit. Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs op onze scholen en heb je ervaring met het implementeren en evalueren van onderwijsbeleid? Reageer dan op deze vacature!

De werkzaamheden
Jij ondersteunt de scholen en het bestuur bij een reeks uiteenlopende onderwijsthema’s zoals examinering, overstap po-vo, sociale veiligheid, ondersteuning (passend onderwijs) en kwaliteitszorg. De werkzaamheden liggen op het gebied van beleidsformulering en de implementatie ervan, een voorbeeld is het meeschrijven aan het strategisch beleidsplan en de jaarplannen van de scholen. Je formuleert vervolgens (concrete) uitgangspunten en ontwikkelingsrichtingen.

Ook ondersteun je bij de uitvoering van de kwaliteitscyclus en monitor je de voortgang van het Pontis kwaliteitsbeleid en de daarin genoemde activiteiten. Dit betekent concreet dat je:

  • ondersteuning biedt bij het realiseren van zelfevaluaties en intervisietrajecten;
  • initiatief neemt tot kwaliteitsgesprekken met het bestuur en de directies van de scholen;
  • bijdraagt aan het ontwikkelen en bijstellen van monitorinstrumenten;
  • tevredenheidsonderzoeken uitzet, uitkomsten presenteert en verbeterpunten benoemt; 
  • data kan analyseren, interpreteren en vragen hierover vanuit de onderwijsteams kan beantwoorden.

Als beleidsadviseur onderwijs & kwaliteit ben je onderdeel van de Centraal Ondersteunende Diensten (COD). Het COD ondersteunt de scholen op het gebied van HRM, financiën, facilitair, ICT, communicatie, PR en kwaliteitsbeleid. Samen werken de afdelingen aan een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van het onderwijs. Samen met de trainer/coach onderwijsontwikkeling ondersteun je de onderwijsteams in het proces van onderwijsontwikkeling. Naast een nauwe samenwerking met de trainer/coach werk je samen met de beleidsadviseur, de bestuursassistent, de schoolleiders en het bestuur. Je zult daarom werkzaam zijn op alle schoollocaties, zowel in Heerhugowaard als Schagen.

Organisatie
Het Trinitas College en het Regius College zijn per 1 januari 2022 bestuurlijk gefuseerd en gaan verder onder de vlag van Pontis Onderwijsgroep. Door de fusie bundelen de scholen de gedeelde ambities ten aanzien van onderwijskwaliteit, de breedte van het onderwijsaanbod, de kwaliteit van de ondersteunende diensten en aantrekkelijk werkgeverschap.

 

School: Trinitas College

Het Trinitas College als werkgever
Het Trinitas College en het Regius College zijn per 1 januari 2022 bestuurlijk gefuseerd en gaan verder onder de vlag van de Pontis Onderwijsgroep. Door de fusie bundelen de scholen de gedeelde ambities ten aanzien van onderwijskwaliteit, de breedte van het onderwijsaanbod, de kwaliteit van de ondersteunende diensten en aantrekkelijk werkgeverschap.

Wij zijn een eigentijdse en lerende organisatie, die continu in ontwikkeling is. Onze school is dan ook dé plek voor gedreven medewerkers die hun talenten willen ontwikkelen en hun ambities willen realiseren om hun vak naar het hoogst mogelijke niveau te brengen.

Je wordt als medewerker gezien en gewaardeerd voor de bijdrage die je elke dag levert aan de ontwikkeling van onze leerlingen. De docenten en medewerkers op het Trinitas College hebben een goede band met de leerlingen en elkaar. We zijn betrokken, durven ons kwetsbaar op te stellen en elkaar feedback te geven. Zo leren we van elkaar, blijven we groeien in ons vak en houden we de kwaliteit van het onderwijs hoog. Het Trinitas College is een betrouwbare en fijne werkgever, waar je als medewerker graag wilt werken en verder wil ontwikkelen.

Het Trinitas College, met het Han Fortmann (havo, vwo) en Johannes Bosco (vmbo) vormen samen één school. Tussen beide locaties bestaat een nauw contact. Vanuit één visie, één missie en gebaseerd op gemeenschappelijke kernwaarden vanuit onze katholieke traditie geven Johannes Bosco en Han Fortmann inhoud en vorm aan onderwijs dat aansluit bij hun leerlingen als ware zij één school.

Onze ambities zijn richtinggevend voor waar het Trinitas College de komende jaren aan wil werken. Wij maken werk van maatwerk, we hebben een positief schoolklimaat, we staan midden in de samenleving en wij werken samen volgens de kenmerken van een professionele cultuur. Onze ambities geven richting aan de onderwijsontwikkeling op het Han Fortmann en Johannes Bosco, ieder met hun eigen doelgroep.