Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Technisch onderwijsassistent (Nask)

Locatie: Hoorn

d'Ampte is een school voor vmbo-onderwijs. Voor leerlingen in de onderbouw biedt d’Ampte mavo, techmavo, 3 vakcolleges en de brede route. De bovenbouw kent een groot aantal beroepsvoorbereidende uitstroomprofielen met 40 verschillende keuzevakken. d'Ampte heeft het predicaat Excellente school, is sterk in sociale vaardigheidslessen en Techniek.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuwe collega, een technisch onderwijsassistent Nask, die onze sectie Nask op een breed terrein gaat ondersteunen:

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
 het zelfstandig geven van instructie, zowel theoretisch als praktisch, aan onze leerlingen in de lessen scheikunde en NaSk
 het begeleiden van leerlingen bij de voorbereiding en uitvoering van het profielwerkstuk
 het nemen van initiatieven bij en het doen van voorstellen voor lesvernieuwing
 het ontwikkelen van nieuwe practica
 het zorg dragen voor materialen, gereedschappen en apparaten
 het klaarzetten van materialen voor docenten en leerlingen
 het uitvoeren van voorkomende werkzaamheden

Wat wij verwachten:
 aantoonbare opleiding en ervaring in de chemie en/ of het scheikundeonderwijs
 affiniteit met andere betavakken
 aantoonbare pedagogisch- didactische kwaliteiten
 in staat om zelfstandig informatie over te dragen aan leerlingen en hen te laten
groeien in hun kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten
 sterk in conflicthantering en conflictoplossing
 in staat tot enthousiasmeren en motiveren van leerlingen
 goede algemene contactuele eigenschappen
 goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en schrift
 ordelijk en netjes werken
 in staat zijn tot werken in een team
 flexibele instelling

Wat wij verwachten:
 aantoonbare opleiding en/of ervaring in de chemie en/ of het natuur/scheikundeonderwijs
 aantoonbare pedagogisch- didactische kwaliteiten
 in staat om zelfstandig informatie over te dragen aan leerlingen en hen te laten
groeien in hun kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten
 sterk in conflicthantering en conflictoplossing
 in staat tot enthousiasmeren en motiveren van leerlingen
 goede algemene contactuele eigenschappen
 goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en schrift
 ordelijk en netjes werken
 in staat zijn tot werken in een team
 flexibele instelling 

School: Tabor College

Tabor College: één naam, drie unieke scholen in Hoorn. Werenfridus, Oscar Romero en d’Ampte. Wij bieden innovatief onderwijs - van vmbo-basis tot tweetalig gymnasium - aan ruim 3.500 leerlingen. Daarbij geven wij leerlingen optimale kansen om zich maximaal te ontwikkelen, zoals opstromen, versnellen en het bieden van maatwerk. Dat lukt door onze betrokken collega’s die zich kenmerken door respect voor medemens en de omgeving.

d'Ampte is een school voor vmbo-onderwijs. Voor leerlingen in de onderbouw biedt d’Ampte mavo, techmavo, 3 vakcolleges en de brede route. De bovenbouw kent een groot aantal beroepsvoorbereidende uitstroomprofielen met 40 verschillende keuzevakken. d'Ampte heeft het predicaat Excellente school, is sterk in sociale vaardigheidslessen en Techniek.

Oscar Romero is een school voor mavo, havo en vwo. Op het Oscar Romero werken we teamgericht en hebben oog voor elkaar. Ons motto is dan ook: "leer in goede sfeer". Oscar Romero is een school waar je kansen krijgt, vanwege de tweejarige brugklasperiode, stimulering van talent en maatwerk voor leerlingen. 

Werenfridus is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Ons onderwijs bieden wij ook tweetalig aan. Op Werenfridus helpen we leerlingen om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, sociaal bewuste en wereldwijze mensen. We moedigen hen aan om zelfstandig de wereld te ontdekken vanuit een veilige en ambitieuze omgeving. Cognitieve en creatieve uitdaging zijn daarbij kenmerkend. 

Naast de reguliere lessen in de klas, besteden de scholen van het Tabor College aandacht aan buitenlesactiviteiten, zoals Tabor X-Tra! Alle drie de Taborscholen zijn bovendien Topsport Talentschool. Welk talent je als leerling of collega ook hebt, op een Taborschool wordt het gezien. En dat zie je terug in de resultaten en tevredenheid.

Tabor College: uitdagend kwaliteitsonderwijs in een veilige leeromgeving met oog voor iedere leerling. Dat is onze gezamenlijke kracht!