Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Leraar voor de BKa-klas

Locatie: Grootebroek

LERAAR VOOR DE BKa-klas 
Sta je stevig in je schoenen? Denk je liever in kansen dan in problemen? Vind je het uitdagend om te werken met jongeren die veel extra ondersteuning nodig hebben? Ligt je hart bij zo’n setting en sta je open voor een inspirerende nieuwe ontwikkeling? Vind je thuisnabij onderwijs belangrijk en voel je je thuis in de omgeving van het reguliere voortgezet onderwijs?
Dan hebben we met ingang van 1 augustus 2022 een prachtige baan voor je. Voor onze BKa1-klas zoeken we namelijk een leraar die zin heeft om te participeren in het doorontwikkelen van een thuisnabije omgeving voor leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften.
Wij zijn het Martinuscollege in Grootebroek en samen met de voortgezet onderwijs-scholen in Oost-Westfriesland en de vso scholen in Hoorn en in Lelystad bieden we in een thuisnabije omgeving in het regulier voortgezet onderwijs, een inspirerende leeromgeving voor leerlingen die een intensievere begeleiding nodig hebben dan op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs kan worden geboden. En daar zoeken we een geschikte leraar voor.

Doelgroep
Je gaat werken met leerlingen die vooral afkomstig zijn uit het speciaal basisonderwijs. Het gaat daarbij om leerlingen die voor een goed verloop van hun ontwikkeling meer tijd en intensievere ondersteuning nodig hebben dan op de reguliere scholen voor voortgezet onderwijs kan worden geboden. De ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen vragen om een doorlopend intensieve begeleiding. Bij deze leerlingen staat in eerste instantie moeilijk leesbaar gedrag voorop. Naast rust, duidelijkheid en structuur hebben deze leerlingen vooral veel kansen nodig en het recht om te herstellen. In het regulier voortgezet onderwijs is dit beperkt aanwezig. Daarnaast geldt dat voor deze leerlingen het ieder uur wisselen van lokaal, les en leraar belastend zijn. Veel wisselen doet een te groot appèl op hun aanpassingsvermogen. De leerlingen hebben een veilige, vertrouwde leeromgeving nodig, waar structuur is, waar duidelijkheid is over wat er van de leerling wordt verwacht en waar de leerling gestimuleerd wordt het beste uit zichzelf te halen. Een setting zoals die op het VSO, maar dan in een thuisnabije omgeving van het regulier voortgezet onderwijs.
Wat ga je doen?

  • Je gaat een kleine brugklas begeleiden met leerlingen die een uitdagende ondersteuningsvraag hebben op sociaal-emotioneel en didactisch gebied;
  • Je begeleidt de leerlingen op didactisch gebied, maar werkt met de leerlingen hard aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de executieve functies en de kerndoelen vso;   
  • Je biedt de leerlingen een rustige, veilige en gestructureerde omgeving en werkt met hen aan hun persoonlijk onderwijsdoelen, welke per leerling verschillend zijn;
  • Je maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van een relatief nieuw arrangement in het samenwerkingsverband waarbij thuisnabij en inclusie belangrijke waarden zijn.
     

 

School: Martinuscollege

Het Martinuscollege in Grootebroek is een interconfessionele scholengemeenschap voor vmbo-mavo-havo-atheneum-gymnasium. De school is gehuisvest in een modern gebouw met goede voorzieningen. Het schoolklimaat kenmerkt zich door een positieve houding naar leerlingen en een grote betrokkenheid. Kiezen voor de school is een slimme keuze. We zijn goed in het opleiden en begeleiden, hebben veel extra activiteiten en zijn toekomstgericht. 
Het onderwijs wordt ondersteund door diverse afdelingen zoals schoolsecretariaat, communicatie, leerlingzaken, roosterbureau, financiën, P&O en systeembeheer.