Starten & groeien als docent

Terug naar boven

ICT Regisseur

Locatie: Hoorn

Tot stichting Trigoon behoren:

  • IKEC-Hoorn, centrum voor gespecialiseerd onderwijs (sbo, cl3 en cl4, behandelcentrum Wijdenes), kinderopvang en jeugdzorg
  • SBO ’t Palet
  • VSO de Stormvogel
  • Praktijkscholen Hoorn en Stede Broec
Stichting Trigoon zoekt een ICT regisseur (werktijdfactor 0,8-1,0)

School: Stichting Trigoon

Onder Stichting Trigoon vallen zes scholen voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, waaronder twee scholen voor praktijkonderwijs (Praktijkschool West-Friesland, Hoorn en Praktijkschool West-Frieland, Stede Broec), een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (De Stormvogel) in Hoorn en een school voor Speciaal Basis Onderwijs ('t Palet) in Stede Broec. Tot de scholen behoren ook een school voor Speciaal Onderwijs in Hoorn en een school voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte in Hoorn die samen deel uitmaken van een Integraal Kind- en Expertise Centrum.