Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Onderwijsassistent voor ’t Palet (wtf 0,8-1,0)

Locatie: Bovenkarspel

Het betreft een tijdelijke aanstelling met een wtf van 0,8-1,0 fte voor de duur van een jaar. Bij voldoende functioneren is er uitzicht op een vaste aanstelling.

School: Stichting Trigoon, 't Palet

Onder Stichting Trigoon vallen zes scholen voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, waaronder twee scholen voor praktijkonderwijs (Praktijkschool West-Friesland, Hoorn en Praktijkschool West-Frieland, Stede Broec), een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (De Stormvogel) in Hoorn, en een school voor Speciaal Basis Onderwijs ('t Palet) in Stede Broec en Bovenkarpsel. Tot de scholen behoren ook een school voor Speciaal Onderwijs (en een basisschool voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte die samen deel uitmaken van een Integraal Kind- en Expertise Centrum (IKEC).


't Paletl biedt onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte.