Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Teamleider vmbo (profiel Groen)

Locatie: Castricum

Groen is op het Clusius College de basis voor een kleurrijke toekomst. In ons vmbo- en mbo-onderwijs staan leefomgeving, duurzaamheid en voedsel centraal. Met ruim 850 collega’s werken we vanuit acht –veelal- kleinschalige vestigingen in Noord-Holland aan het beste onderwijs voor ruim 5.900 leerlingen en studenten. Betrokkenheid, kwaliteit en plezier zijn het fundament van onze organisatie. Je vindt deze waarden overal terug: in de klas én in het contact en de samenwerking met onze omgeving. Wij halen bij iedereen eruit wat erin zit. Doe je mee?

De vestiging Castricum heeft met ingang van het nieuwe schooljaar een vacature voor een gemotiveerde en enthousiaste

Teamleider vmbo (profiel Groen) - 0.8 fte

Wat ga je doen?
Je geeft leiding aan het team profiel Groen (ca. 30 pp) en bent verantwoordelijk voor het faciliteren van jouw team in de breedste zin van het woord. Jij bent een leider die een teamklimaat schept waarbinnen medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen en waarin ieders individuele kwaliteiten maximaal benut worden.
Het team, waar je aan leiding geeft, geeft les in leerjaar 1 tot en met 4. Je bewaakt de doorlopende leerlijn van onder- naar bovenbouw. Je levert een onderwijskundige bijdrage aan de uitvoering van het beroepsgerichte programma profiel Groen. Tevens organiseer je het beheer van de praktijkruimtes en de schooltuin en ben je verantwoordelijk voor het  rooster van de praktijkvakken. De inkoop en het onderhoud van de benodigde middelen voor het groene onderwijs kan ook in deze functie worden ondergebracht.
Als lid van het vestigings-brede managementteam lever je een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling en –uitvoering van de gehele school. Naast de aansturing van een team ben je ook verantwoordelijke voor een aantal in het MT verdeelde portefeuilles. Je bent in staat om (positief) kritische vragen te stellen en out-of-the-box te denken. Je conformeert je aan gezamenlijk gemaakte afspraken en genomen besluiten. Je weet de strategische doelen te vertalen naar teamdoelstellingen. Bij het formuleren en realiseren van de doelstellingen betrek je de teamleden.

 

School: Clusius College Castricum

Op het Clusius College is groen de basis voor een kleurrijke toekomst.
In ons vmbo- en mbo-onderwijs zetten we de leefomgeving, duurzaamheid en voedsel centraal. We werken met ruim 850 collega’s vanuit acht –veelal- kleinschalige vestigingen in Noord-Holland aan het beste onderwijs voor ruim 5.900 leerlingen en studenten. Betrokkenheid, kwaliteit en plezier zijn het fundament van onze organisatie. Je vindt deze waarden overal terug: in de klas én in het contact en de samenwerking met onze omgeving. Wij halen bij iedereen eruit wat erin zit. Doe je mee?