Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Docent klassieke talen

Locatie: Schagen

In verband met het vertrek van één van onze collega’s zoeken wij voor het Regius College havo/vwo (locatie Wilhelminalaan) een docent klassieke talen. Je geeft les aan leerlingen in de 2e tot en met de 6e klas van het gymnasium, zowel regulier als Accent. Voor meer informatie over Accent klik hier.

Regius College
Op het Regius College vinden we het belangrijk dat collega's zich voortdurend blijven ontwikkelen. Immers, deze ontwikkeling draagt bij aan het behouden van een hoge onderwijskwaliteit, maar ook aan het werkplezier van leerlingen én collega's. Daarom zorgen we ervoor dat je op het Regius College kunt blijven bijscholen.

Organisatie
Het Regius College en het Trinitas College zijn per 1 januari 2022 bestuurlijk gefuseerd en gaan verder onder de vlag van de Pontis Onderwijsgroep. Door de fusie bundelen de scholen de gedeelde ambities ten aanzien van onderwijskwaliteit, de breedte van het onderwijsaanbod, de kwaliteit van de ondersteunende diensten en aantrekkelijk werkgeverschap.

School: Regius College Schagen

Goede docenten zijn en blijven dé kwaliteitsbepalers voor goed onderwijs. Daarom zoeken wij docenten die stimuleren, een rolmodel zijn en oog hebben voor de individuele talenten en bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Lesgeven is een ambacht en zoals bij alle ambachten moet men voortdurend op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, zowel in het vakgebied als van vernieuwende onderwijskundige ontwikkelingen. Professionalisering van alle medewerkers is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot (nog) beter onderwijs.