Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Het IKEC Hoorn is op zoek naar een bevlogen onderwijsassistent (wtf 0,6)

Locatie: Hoorn

IKEC Hoorn maakt deel uit van Stichting Trigoon in Hoorn. Dit is het bevoegd gezag van:

  • IKEC-Hoorn, centrum voor gespecialiseerd onderwijs(sbo, cl3 en cl4, behandelcentrum Wijdenes), kinderopvang en jeugdzorg
  • SBO ’t Palet
  • VSO de Stormvogel
  • Praktijkscholen Hoorn en Stede Broec
Voor ons IKEC zoeken wij een onderwijsassistent op onze locatie tweeboomlaan, waar wij kinderen begeleiden met een speciaal onderwijs indicatie.
Heb je belangstelling voor en ervaring in het speciaal onderwijs, dan is deze plek geschikt voor jou. Ben je bereid te investeren in het kind met een speciale ondersteuningsvraag? Reageer dan snel, want wij hebben plek voor gemotiveerde onderwijsassistenten.
Wij zijn op zoek naar een IKEC-medewerker die onder schooltijd leerkrachten ondersteunt en na schooltijd incidenteel en in vakanties incidenteel de kinderen opvangt bij de naschoolse opvang.
Het IKEC-team legt zich de komende drie jaar gezamenlijk toe op Positive Behavior Support. Wij willen met onze kinderen werken vanuit relatie, competentie, autonomie en zingeving. Ben je pedagogisch en didactisch sterk, heb je ervaring met of interesse in spelend/onderzoekend leren en wil je graag met leerlingen werken aan het ontwikkelen van eigenaarschap, dan pas je echt in ons team!
Wij zijn een ontzettend leuke groep mensen; bevlogen en leergierig. Ons team is in ontwikkeling en zoekt mensen die zich aan ons willen binden, om samen te kunnen groeien en bouwen aan zo goed mogelijk onderwijs. We werken actief samen met jeugdhulpverlening en kinderopvang in een integraal samengesteld team.
Het motto van het IKEC is: “samen voor de ontwikkeling van het kind met één sterke pedagogische basis”!

 

School: IKEC

Onder Stichting Trigoon vallen 6 scholen voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, waaronder twee scholen voor praktijkonderwijs (Praktijkschool West-Friesland, Hoorn en Praktijkschool West-Frieland, Stede Broec), een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (De Stormvogel) in Hoorn en een school voor Speciaal Basis Onderwijs ('t Palet) in Stede Broec. Tot de scholen
behoren ook twee basisscholen voor kinderen met een speciale onderwijsbehoeft en een school voor Speciaal Onderwijs in Hoorn 
die deel uitmaken van het Integraal Kind- en Expertise Centrum (IKEC).

Gezamenlijk ontwikkelen stichting Trigoon en stichting Parlan, stichting Aloysius, stichting SKH en vereniging De West-Friese Knoop een Integraal Kind- en Expertise Centrum (IKEC) in Hoorn. Het IKEC biedt een integrale aanpak op het gebied van speciaal onderwijs, (jeugd)hulpverlening, gespecialiseerde kinderopvang en ontwikkeling aan kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 12 jaar. Er wordt gewerkt vanuit één pedagogische en didactische visie. Daarnaast biedt het IKEC specifieke ondersteuning aan reguliere basisscholen in samenwerking met (externe) partners. Het IKEC jonge kind is sinds 1 augustus 2018 actief.  De streefdatum voor de start van een volwaardig IKEC is 1 augustus 2021.