Starten & groeien als docent

Terug naar boven

‘t Palet is op zoek naar een enthousiaste Teamleider bovenbouw (wtf 0,8) (0,6 = bespreekbaar)

Locatie: Bovenkarspel

Voor ’t Palet zoeken wij een teamleider met durf en daadkracht, een teamspeler, een verbinder die snel kan schakelen, communicatief vaardig is en zichtbaar is op de werkvloer.  Een teamleider die binnen de bestaande organisatie de mogelijkheden verkent om samen door te groeien en te ontwikkelen.

Het motto van ’t Palet is: “kleurrijk maatwerk”
Het pedagogisch klimaat op 't Palet is opgebouwd uit PBS, Rots en Water en de Kanjertraining en dit staat als een huis! Wij werken met onze kinderen vanuit relatie, competentie en autonomie. ’t Palet bestaat uit drie locaties en hier worden leerlingen met zowel leerproblemen als gedragsmoeilijkheden begeleid. Wij doen dit in samenspraak en samenwerking met ouders en hulpverleners. Het pedagogisch en didactisch klimaat van de school staat dan ook van de jongste tot en met de oudste leerlingen in het teken van het vergroten van de zelfstandigheid en redzaamheid van ieder kind.
Ben jij in staat om bevlogen teamleden te inspireren? Ben je flexibel, nuchter en empathisch. Ben je in staat om mee te denken op de andere locaties van 't Palet? Ben jij creatief en slagvaardig? Beschik je over coachend vermogen en ook nog de nodige humor? Heb je daarbij een groot hart voor onze leerlingen? Dan komen we graag met jou in contact! 
 

School: Stichting Trigoon, 't Palet

Onder Stichting Trigoon vallen zes scholen voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, waaronder twee scholen voor praktijkonderwijs (Praktijkschool West-Friesland, Hoorn en Praktijkschool West-Frieland, Stede Broec), een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (De Stormvogel) in Hoorn, en een school voor Speciaal Basis Onderwijs ('t Palet) in Stede Broec en Bovenkarpsel. Tot de scholen behoren ook een school voor Speciaal Onderwijs (en een basisschool voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte die samen deel uitmaken van een Integraal Kind- en Expertise Centrum (IKEC).


't Palet biedt onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte.