Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Euritmie leerkracht

Locatie: Amstelveen

 
HET LERARENCOLLEGE VAN DE VRIJESCHOOL PARCIVAL AMSTELVEEN ZOEKT EEN
 
                                           EURITMIE-COLLEGA voor klas 1 t/m 6


Op dit moment zijn de lessen verdeeld over twee dagen. Klas 1 en 2 krijgen een half uur les per week, klas 3/4/5/6 drie kwartier, begeleid door een pianiste. Een collega geeft les aan de kleuters en de instapklas.
De kinderen zijn enthousiast over euritmie en de leerkrachten ondersteunen het vak van harte. Ouders wonen regelmatig graag een open les bij.
 
Zie voor verder informatie over onze school de website: https://www.vrijeschoolparcival.nl
 

School: Vrijeschool Parcival

Vrijeschool Parcival is een basisschool voor vrijeschoolonderwijs in Amstelveen, waar in de eerste plaats de kinderen, maar ook medewerkers en ouders, zich veilig gestimuleerd voelen om met en van elkaar te leren. Uiteraard voldoen wij aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Maar daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen een zo breed mogelijke kennis van de wereld, andere mensen en ook van zichzelf ontwikkelen. En dat zij ondernemend in het leven staan: dat zij zichzelf kunnen zijn en vanuit eigen kracht kunnen worden en doen wat zij zelf willen. Een uniek aspect van Vrijeschool Parcival is dat er een extra klas is in de school voor speciaal onderwijs (cluster 3): de Instapklas.

Voor meer informatie : https://www.vrijeschoolparcival.nl/