Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Wanneer kies jij voor het Voortgezet Onderwijs?

Locatie: Castricum

Wanneer kies jij voor het Voortgezet Onderwijs?
Werken in het onderwijs is betekenisvol. Want goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken. En deze basis wensen wij iedere leerling die de overstap maakt naar één van onze prachtige scholen binnen de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK).
In de huidige arbeidsmarkt, met soms forse tekorten, betekent dit voor ons verder kijken dan de reguliere vijver waarin iedereen vist. Om die reden gaan wij graag het gesprek aan met mensen die nieuwsgierig zijn of het Voortgezet Onderwijs bij hen past.
Ben jij nieuwsgierig? Vanuit SVOK willen wij jou dan laten ervaren hoe het is om te werken in het onderwijs en willen wij samen onderzoeken hoe werken en studeren op een prettige manier gecombineerd kan worden.

Werken als Zij-instromer bij SVOK
Als je vanuit een ander beroep de overstap maakt naar het onderwijs word je een zij-instromer genoemd. Als zij-instromer sla je de brug tussen je praktijkervaring en de theorie. Zij-instromers zien wij daarom als een verrijking voor het onderwijs en als een kans voor onze leerlingen. Een belangrijke eis om als zij-instromer te werken is dat je tenminste een afgeronde MBO-4 (voor de praktijkvakken in het VMBO), HBO of WO opleiding hebt.
Wij bieden je de kans om op informele wijze in gesprek te gaan met onze schoolleiders en andere SVOK collega’s om te ervaren of het beroep bij je past. Ook geven we je graag de mogelijkheid om zelf eens voor de klas te staan of mee te lopen met een ervaren docent. Als je daarna nog steeds enthousiast bent (of misschien zelfs enthousiaster!) stippelen we samen een vervolgtraject uit.

Onze scholen
SVOK biedt een breed palet aan onderwijsmogelijkheden, van praktijkonderwijs tot en met het gymnasium. Ook kennen wij tweetalig onderwijs, een Technasium, 10-14 onderwijs en hebben we een Internationale school. Er is binnen SVOK veel keuze voor zowel leerlingen als medewerkers. Kijk op onze website voor een impressie van onze scholen.
 

School: SVOK Scholengroep

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland
 
Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) is een veelzijdige onderwijsorganisatie waarin acht scholen samenwerken aan kansrijk onderwijs voor elke leerling.

Het Bonhoeffercollege en het Jac. P. Thijsse College in Castricum, het Castor College in Beverwijk en het Dalí College, SKILLS vmbo en Forta in Heemskerk. Daarnaast zijn wij gestart met Supreme College Nederland in Castricum en Fourteens, 10-14 onderwijs, in Beverwijk. Gezamenlijk verzorgen wij een breed palet aan onderwijsmogelijkheden, van praktijkschool tot en met het gymnasium. We geven onderwijs aan ruim 6.100 leerlingen en werkgelegenheid aan bijna 750 medewerkers.

De verschillen tussen onze scholen verbinden ons in de belofte om onze maatschappelijke opdracht in de regio waar te maken:
Wij helpen kinderen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers met alle competenties die nodig zijn om bij te dragen aan een betere, duurzame wereld; een wereld die leefbaar blijft voor generaties na hen. Wij werken daarin samen in een regio die zich kenmerkt door ondernemerschap, technologische innovatie en creativiteit.
 
De volgende scholen maken deel uit van SVOK:

Bonhoeffercollege
Een eigentijdse school die op eigen wijze invulling geeft aan onderwijs met kwaliteit. Het moderne en goed uitgeruste schoolgebouw biedt leerlingen een veelheid aan mogelijkheden voor studie en talentontwikkeling, van gymnasium, technasium, atheneum, havo tot mavo (vmbo-tl).
 
Jac. P. Thijsse College
Een school die regulier en tweetalig onderwijs biedt op mavo-, havo- en vwo-niveau. Dit doet de school vanuit een doordachte vernieuwende onderwijsvisie, JPTeaching, waar zelfstandige ontwikkeling centraal staat. Het draait niet om cijfers maar om het eigen maken van kennis en vaardigheden. Van culturele tot exacte kennis, van ondernemerschap tot creativiteit.

Castor College*
Een school die uitdaging, een brede ontwikkeling en samenwerkend leren belangrijk vindt voor alle leerlingen. De school werkt daarom met vier stromen waarbinnen leerlingen zich oriënteren en voorbereiden op het bovenbouwprogramma. Dit zijn vakoverstijgende modules: Science, Business, Art & Design en Sports, Health & Nature. De school biedt naast havo, atheneum en gymnasium ook mavo en VWO+ onderwijs aan. 

Dalí College mavo-havo: Met Aandacht*
Een school die uitgaat van de talenten en persoonlijke capaciteiten van de leerling. Met het concept van gepersonaliseerd leren daagt de school iedere leerling uit om zijn of haar persoonlijke leerroute te lopen. Dat houdt in dat leerlingen vakken op een verschillend niveau (mavo/havo) en met verschil in tempo kunnen volgen.

SKILLS vmbo*
Een school met het breedste en meest gevarieerde aanbod aan vmbo-richtingen in de regio. De leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen om de vakmensen van de toekomst te worden. Dit doen ze in een contextrijke en innovatieve leeromgeving.

Forta. Sterk in Praktijk*
Een school die het onderwijs vormgeeft vanuit de mogelijkheden van de leerling. De school kijkt daarbij naar de individuele kwaliteiten en bereidt de leerling voor op de arbeidsmarkt of een mogelijke doorstroom naar de Entree-opleiding.

Fourteens
Een school voor 10-14 onderwijs waar leerlingen eerder, later óf anders kunnen invliegen. Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool zitten samen met leerlingen uit klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs op één school. Vakken worden in samenhang en thematisch aangeboden, waardoor lesstof meer betekenis krijgt. 
 
Supreme College Nederland
Een school die werkt volgens een uniek onderwijsconcept en verdiepend en internationaal onderwijs aanbiedt voor een nieuwe generatie vwo-leerlingen. In vier jaar tijd behalen zij het Middle Years Programme van het International Baccalaureate en het vwo-diploma.

* Dit is de nieuwe naamgeving van de Kennemer-College-scholen. Elke school heeft vanaf schooljaar 2022-2023 een eigen naam.

Kijk voor meer informatie over SVOK op www.svok.nl.