Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Het IKEC zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs

Locatie: Hoorn

IKEC Hoorn maakt deel uit van Stichting Trigoon in Hoorn. Dit is het bevoegd gezag van:

  • IKEC-Hoorn, centrum voor gespecialiseerd onderwijs (SBO, cl3 en cl4, behandelcentrum Wijdenes), kinderopvang en jeugdzorg
  • SBO ’t Palet
  • VSO de Stormvogel
  • Praktijkscholen Hoorn en Stede Broec
Voor ons Integraal Kind en Expertise Centrum zoeken wij een gemotiveerde en flexibele teamspeler, die de kinderen enthousiast kan maken met de lessen bewegingsonderwijs waarin je de leerlijnen gedifferentieerd aanbiedt. Wij zoeken een vakleerkracht die kiest voor het werken met onze doelgroep, kinderen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben. Je draagt zorg voor een sterk pedagogisch klimaat waarin de kinderen zich veilig voelen.
De vakleerkracht bewegingsonderwijs kan de lessen bewegingsonderwijs voor meerdere locaties en domeinen verzorgen: domein 2 (4 tot 6 jaar), domein 3 (6 tot 9 jaar) en domein 4 (9 tot 12 jaar). Daarnaast speel je een rol in de organisatie van extra beweegactiviteiten op het IKEC Hoorn. Zodat de kinderen een zeer volledig aanbod ontvangen van het bewegingsonderwijs.
Het IKEC-team legt zich de komende drie jaar gezamenlijk toe op Positive Behavior Support. Wij willen met onze kinderen werken vanuit de waarden van het IKEC Hoorn: samenwerken, respect, vertrouwen en veiligheid.
Ben je pedagogisch en didactisch sterk, heb je ervaring als vakleerkracht bewegingsonderwijs, ben je bereid om bij te leren en wil je graag met kinderen werken aan het motorisch en sociaal emotioneel leren?
Ons team is in ontwikkeling en zoekt mensen die zich aan ons willen verbinden, om samen te kunnen groeien en bouwen aan zo goed mogelijk onderwijs. We werken actief samen met jeugdhulpverlening en kinderopvang in een integraal samengesteld team.
Het motto van het IKEC Hoorn is: 
“samen voor de ontwikkeling van het kind met één sterke pedagogische basis”!
 

School: IKEC

Onder Stichting Trigoon vallen 6 scholen voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, waaronder twee scholen voor praktijkonderwijs (Praktijkschool West-Friesland, Hoorn en Praktijkschool West-Frieland, Stede Broec), een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (De Stormvogel) in Hoorn en een school voor Speciaal Basis Onderwijs ('t Palet) in Stede Broec. Tot de scholen
behoren ook twee basisscholen voor kinderen met een speciale onderwijsbehoeft en een school voor Speciaal Onderwijs in Hoorn 
die deel uitmaken van het Integraal Kind- en Expertise Centrum (IKEC).

Gezamenlijk ontwikkelen stichting Trigoon en stichting Parlan, stichting Aloysius, stichting SKH en vereniging De West-Friese Knoop een Integraal Kind- en Expertise Centrum (IKEC) in Hoorn. Het IKEC biedt een integrale aanpak op het gebied van speciaal onderwijs, (jeugd)hulpverlening, gespecialiseerde kinderopvang en ontwikkeling aan kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 12 jaar. Er wordt gewerkt vanuit één pedagogische en didactische visie. Daarnaast biedt het IKEC specifieke ondersteuning aan reguliere basisscholen in samenwerking met (externe) partners. Het IKEC jonge kind is sinds 1 augustus 2018 actief.  De streefdatum voor de start van een volwaardig IKEC is 1 augustus 2021.