Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Docent Duits voor 0,5fte

Locatie: Heemskerk

Dalí College
Met aandacht
“Dalí staat voor kleurrijk, creatief en grensverleggend, en voor de eigenschappen die passen bij ons DNA: daadkracht, aandacht, leerlinggericht en innovatief. Wij geloven in persoonlijke aandacht. We weten van aanpakken, willen graag voorop lopen en durven beslissingen te nemen. We blijven onszelf uitdagen, maar zoeken ook constant naar de juiste uitdagingen voor leerlingen.”
Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een verhaal en een visuele uitstraling. Dit zal langzaamaan zichtbaar worden in de komende periode.

Het Dalí College locatie mavo-havo is een school:

 • waar leerlingen zich prettig en veilig voelen en persoonlijke aandacht krijgen;
 • waar leerlingen onderwijs op maat volgen en hun eigen keuzes kunnen maken;
 • waar leerlingen worden gecoacht en begeleid in het nemen van de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces;
 • waar leerlingen kunnen groeien naar zelfstandigheid;
 • waar aandacht is voor de talenten en kwaliteiten van de leerlingen;
 • waar modern en attractief onderwijs wordt gegeven.
 • met een praktische havo, techmavo/havo en een sportklas mavo/havo
Wat zijn onze doelen?
 • wil zich zo goed mogelijk profileren, zodat leerlingen met een havo, havo/mavo, mavo en kader/mavo advies kiezen voor deze school;
 • maakt leerlingen verantwoordelijk voor het eigen leerproces en leert moderne vaardigheden aan waardoor leerlingen goed worden voorbereid op de maatschappij;
 • biedt een diversiteit aan leerwegen aan, zowel op theoretisch als praktisch gebied, zodat leerlingen hun eigen keuzes kunnen maken en hun talenten en kwaliteiten optimaal kunnen benutten;
 • biedt onderwijs aan dat inspeelt op en aansluit bij de wensen en eisen van de arbeidsmarkt van de toekomst;
 • levert leerlingen af die trots zijn op zichzelf en optimaal kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

School: Dalí College Mavo-Havo

Dalí College Mavo-Havo

Het Dalí College locatie mavo-havo is een school:

 • waar de leerling zich prettig en veilig voelt en persoonlijke aandacht krijgt;
 • waar leerlingen onderwijs op maat krijgen en worden begeleid in het nemen van de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces;
 • waar leerlingen kunnen groeien naar zelfstandigheid;
 • waar aandacht is voor de talenten en kwaliteiten van de leerling;
 • waar modern en attractief onderwijs wordt gegeven.
Wat zijn onze doelen?
De ideale locatie mavo-havo:
 • wil zich zo goed mogelijk profileren, zodat leerlingen met een kader-mavo, mavo of havo advies kiezen voor deze school;
 • maakt leerlingen verantwoordelijk voor het eigen leerproces en leert moderne vaardigheden aan waardoor leerlingen goed worden voorbereid op de maatschappij;
 • biedt een diversiteit aan leerwegen aan, zowel op theoretisch als praktisch gebied, zodat leerlingen hun eigen talenten en kwaliteiten kunnen benutten;
 • biedt onderwijs aan dat inspeelt op en aansluit bij de wensen en eisen van de arbeidsmarkt van de toekomst;
 • levert leerlingen af die trots zijn op zichzelf en optimaal kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

Als docent bij ons op school voer je verschillende rollen uit. Naast het lesgeven als vakdocent ben je ook als coach betrokken bij het begeleiden van de leerlingen. Je voert minimaal eenmaal per twee weken een coachgesprek met de leerling van een kwartier. Daarnaast ben je een didactisch coach en werk je met zowel summatieve als formatieve toetsen.