Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Ondersteuner trajectvoorziening 0,4 t/m 0,6te

Locatie: Heemskerk

Op het Dalí College ontstaat voor het schooljaar 2023-2024 een vacature voor een ondersteuner trajectvoorziening die leerlingen begeleidt op het gebied van schoolse vaardigheden, gedrag, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling. De trajectbegeleider is deel van het kernteam binnen de school en heeft hiermee regelmatig overleg. De omvang van de vacature bedraagt 0,4 tm 0,6 fte,
aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

Over het Dalí College:
We zijn een school voor VMBO-TL / HAVO met ongeveer 600 leerlingen. Aandacht voor elke leerling: daar is alles bij het Dalí College op ingericht. Van het gebouw tot aan onze manier van lesgeven. Wij stellen de leerling centraal. Ieder kind is immers anders en heeft unieke ambities en talenten. Wij dagen onze leerlingen daarom uit om hun talenten te ontwikkelen en ambities te verwezenlijken. Ons hele onderwijs is erop gericht om elke leerling een uitdagende leersituatie op maat te bieden. We stimuleren en leren de leerling eigenaarschap voor het eigen leren te nemen en daarmee een succesvolle weg te vinden voor een leven lang leren.

 
 

School: Dalí College Mavo-Havo

Dalí College Mavo-Havo

Het Dalí College locatie mavo-havo is een school:

  • waar de leerling zich prettig en veilig voelt en persoonlijke aandacht krijgt;
  • waar leerlingen onderwijs op maat krijgen en worden begeleid in het nemen van de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces;
  • waar leerlingen kunnen groeien naar zelfstandigheid;
  • waar aandacht is voor de talenten en kwaliteiten van de leerling;
  • waar modern en attractief onderwijs wordt gegeven.
Wat zijn onze doelen?
De ideale locatie mavo-havo:
  • wil zich zo goed mogelijk profileren, zodat leerlingen met een kader-mavo, mavo of havo advies kiezen voor deze school;
  • maakt leerlingen verantwoordelijk voor het eigen leerproces en leert moderne vaardigheden aan waardoor leerlingen goed worden voorbereid op de maatschappij;
  • biedt een diversiteit aan leerwegen aan, zowel op theoretisch als praktisch gebied, zodat leerlingen hun eigen talenten en kwaliteiten kunnen benutten;
  • biedt onderwijs aan dat inspeelt op en aansluit bij de wensen en eisen van de arbeidsmarkt van de toekomst;
  • levert leerlingen af die trots zijn op zichzelf en optimaal kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

Als docent bij ons op school voer je verschillende rollen uit. Naast het lesgeven als vakdocent ben je ook als coach betrokken bij het begeleiden van de leerlingen. Je voert minimaal eenmaal per twee weken een coachgesprek met de leerling van een kwartier. Daarnaast ben je een didactisch coach en werk je met zowel summatieve als formatieve toetsen.