Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Beleidsadviseur Onderwijs en Kwaliteit

Locatie: Castricum

"Als beleidsadviseur Onderwijs en Kwaliteit heb ik een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van onderwijs aan nieuwkomers en het creëren van een voorziening voor leerling
en die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Mijn drijfveer om iets te kunnen betekenen voor leerlingen met een zorgvraag kwam uitstekend van pas"


SVOK:
Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) is een veelzijdige onderwijsorganisatie waarin acht scholen samenwerken aan kansrijk onderwijs voor elke leerling. Het Bonhoeffercollege en het Jac. P. Thijsse College in Castricum, het Castor College in Beverwijk en het Dalí College, SKILLS vmbo en Forta in Heemskerk. Daarnaast bieden we met Supreme College Nederland internationaal toponderwijs en met Fourteens 10-14 onderwijs. Gezamenlijk verzorgen wij een breed palet aan onderwijsmogelijkheden, van praktijkschool tot en met het gymnasium. We geven onderwijs aan ruim 6.100 leerlingen en werkgelegenheid aan bijna 750 medewerkers.
 
Wij bieden elke leerling alle kans om bij onze scholen het beste uit zichzelf te halen. Reële kansen die passen bij de mogelijkheden van de leerling. Dit doen we in verbinding met onze regionale partners, vanuit wederzijds vertrouwen en met een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarbij zijn we vooruitstrevend in ons denken en handelen. Wij helpen kinderen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers met alle competenties die nodig zijn om bij te dragen aan een betere, duurzame wereld; een wereld die leefbaar blijft voor generaties na hen.
 
Wij werken hierin samen met basisscholen, bedrijfsleven, culturele instellingen, hulpverlening, gemeenten en vervolgonderwijs. In een regio die zich kenmerkt door ondernemerschap, technologische innovatie en creativiteit. Wij geloven in de kracht van de regionale verbinding.
Als scholen onderling én als gezamenlijke scholen naar onze partners binnen het onderwijs en de regio.
 
Onze ambities voor de komende vijf jaren zijn: Later selecteren beter differentiëren, inclusiever passend onderwijs, onderwijs verrijkt met digitale ondersteuning, onderwijs gericht op duurzaamheid en kansrijk werk.
 
 
SERVICE EN EXPERTISE CENTRUM (SEC):
Het SEC ondersteunt en adviseert SVOK op het gebied van HRM, Financiën, Facilitair Management, ICT, Communicatie en Onderwijs en kwaliteit bij het realiseren van haar ambities.
 
Thema’s waar het SEC de komende jaren aandacht voor heeft zijn versterken van de onderwijskwaliteit onder andere via data geïnformeerd werken, leren van en met elkaar (over de scholen heen), digitalisering van het onderwijs, analyse en interpretatie van onderwijs- en praktijkgerichte onderzoeken en duurzaamheid. 
 
Binnen het SEC zijn 20 professionals met elkaar op een vertrouwende, verbindende, verantwoordelijke en vooruitstrevende wijze, op alle niveaus- operationeel, tactisch en strategisch, werkzaam.
 
De afdeling Onderwijs en Kwaliteit binnen het SEC bestaat uit twee beleidsadviseurs met ieder eigen aandachtsgebieden, ontstaan op basis van de behoefte van de school of in combinatie met persoonlijke interesses en ambities.
 
Voor de afdeling Onderwijs en Kwaliteit zijn wij op zoek naar een enthousiaste, betrokken en innovatieve  beleidsadviseur die breed inzetbaar is op de verschillende ambities van SVOK en een bijdrage wil leveren om de kwaliteit van ons onderwijs vast te houden en steeds een beetje beter te maken.


 

School: Service- & Expertisecentrum SVOK

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) is een veelzijdige onderwijsorganisatie waarin acht scholen samenwerken aan kansrijk onderwijs voor elke leerling. Het Bonhoeffercollege en het Jac. P. Thijsse College in Castricum, het Castor College in Beverwijk en het Dalí College, SKILLS vmbo en Forta in Heemskerk. Daarnaast bieden we met Supreme College Nederland internationaal toponderwijs en met Fourteens 10-14 onderwijs. Gezamenlijk verzorgen wij een breed palet aan onderwijsmogelijkheden, van praktijkschool tot en met het gymnasium. We geven onderwijs aan ruim 6.100 leerlingen en werkgelegenheid aan bijna 750 medewerkers.
 
Wij bieden elke leerling alle kans om bij onze scholen het beste uit zichzelf te halen. Reële kansen die passen bij de mogelijkheden van de leerling. Dit doen we in verbinding met onze regionale partners, vanuit wederzijds vertrouwen en met een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarbij zijn we vooruitstrevend in ons denken en handelen. Wij helpen kinderen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers met alle competenties die nodig zijn om bij te dragen aan een betere, duurzame wereld; een wereld die leefbaar blijft voor generaties na hen.
 
Wij werken hierin samen met basisscholen, bedrijfsleven, culturele instellingen, hulpverlening, gemeenten en vervolgonderwijs. In een regio die zich kenmerkt door ondernemerschap, technologische innovatie en creativiteit. Wij geloven in de kracht van de regionale verbinding. Als scholen onderling én als gezamenlijke scholen naar onze partners binnen het onderwijs en de regio.
 
Onze ambities voor de komende vijf jaren zijn: later selecteren beter differentiëren, inclusiever passend onderwijs, onderwijs verrijkt met digitale ondersteuning, onderwijs gericht op duurzaamheid en kansrijk werk.

COLLEGE VAN BESTUUR (CvB)
Het CvB is verantwoordelijk voor het leiden en besturen van SVOK met als uiteindelijke doel het bieden van hoogwaardig onderwijs aan leerlingen.  Het CvB neemt bestuurlijke besluiten op basis van het strategisch beleid en de wettelijke kaders en legt verantwoording af aan de Raad van toezicht, externe instanties en andere belanghebbenden.

 
SERVICE- EN EXPERTISECENTRUM (SEC):
Het SEC ondersteunt en adviseert SVOK op het gebied van HRM, Financiën, Facilitair Management, ICT, Communicatie en Onderwijskwaliteit bij het realiseren van haar ambities.
 
Thema’s waar wij op inzetten zijn duurzame inzetbaarheid, professionele ontwikkeling van docenten en management, versterken van de leercultuur, strategische personeelsplanning, digitalisering van het onderwijs, inclusiever onderwijs, praktijkgericht onderzoek van het onderwijs en duurzaamheid in bedrijfsvoering. 

De volgende scholen maken deel uit van SVOK:

Bonhoeffercollege
Een eigentijdse school die op eigen wijze invulling geeft aan onderwijs met kwaliteit. Het moderne en goed uitgeruste schoolgebouw biedt leerlingen een veelheid aan mogelijkheden voor studie en talentontwikkeling, van gymnasium, technasium, atheneum, havo tot mavo (vmbo-tl).
 
Jac. P. Thijsse College
Een school die regulier en tweetalig onderwijs biedt op mavo-, havo- en vwo-niveau. Dit doet de school vanuit een doordachte vernieuwende onderwijsvisie, JPTeaching, waar zelfstandige ontwikkeling centraal staat. Het draait niet om cijfers maar om het eigen maken van kennis en vaardigheden. Van culturele tot exacte kennis, van ondernemerschap tot creativiteit.

Castor College
Een school die uitdaging, een brede ontwikkeling en samenwerkend leren belangrijk vindt voor alle leerlingen. De school werkt daarom met vier stromen waarbinnen leerlingen zich oriënteren en voorbereiden op het bovenbouwprogramma. Dit zijn vakoverstijgende modules: Science, Business, Art & Design en Sports, Health & Nature. De school biedt naast havo, atheneum en gymnasium ook mavo en VWO+ onderwijs aan. 

Dalí College
Een school die uitgaat van de talenten en persoonlijke capaciteiten van de leerling. Met het concept van gepersonaliseerd leren daagt de school iedere leerling uit om zijn of haar persoonlijke leerroute te lopen. Dat houdt in dat leerlingen vakken op een verschillend niveau (mavo/havo) en met verschil in tempo kunnen volgen.

SKILLS vmbo
Een school met het breedste en meest gevarieerde aanbod aan vmbo-richtingen in de regio. De leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen om de vakmensen van de toekomst te worden. Dit doen ze in een contextrijke en innovatieve leeromgeving.

Forta
Een school die het onderwijs vormgeeft vanuit de mogelijkheden van de leerling. De school kijkt daarbij naar de individuele kwaliteiten en bereidt de leerling voor op de arbeidsmarkt of een mogelijke doorstroom naar de Entree-opleiding.

Fourteens
Een school voor 10-14 onderwijs waar leerlingen eerder, later óf anders kunnen invliegen. Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool zitten samen met leerlingen uit klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs op één school. Vakken worden in samenhang en thematisch aangeboden, waardoor lesstof meer betekenis krijgt. 
 
Supreme College Nederland
Een school die werkt volgens een uniek onderwijsconcept en verdiepend en internationaal onderwijs aanbiedt voor een nieuwe generatie vwo-leerlingen. In vier jaar tijd behalen zij het Middle Years Programme van het International Baccalaureate en het vwo-diploma.


Kijk voor meer informatie over SVOK op www.svok.nl.