Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Leerkracht kleuters ( groep 1-2)

Locatie: Amsterdam

Inclusief & divers
Kom werken op dé plek waar jouw authenticiteit, identiteit & achtergrond een rol mag spelen in het vormgeven van je onderwijs. En help de kinderen uit jouw klas een plek in de wereld te vinden. Samen leren we met hoofd, hart en handen. We zijn een unieke & sterk groeiende school in Amsterdam-Noord die dit jaar haar derde schooljaar in gaat. We zijn gestart vanuit een sterk gedragen ouderinitiatief, onder het bestuur van Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam. Lesgeven bij ons betekent een generatie klaarstomen de school verlaat met een inclusief wereldbeeld.
 
Onze kinderen
Op onze fijne & unieke school staat inclusief denken en werken centraal. Alle kinderen voelen zich welkom, veilig en gezien. Als school willen we dat kinderen, medewerkers en opvoeders trots zijn op hun identiteit en dat alle medewerkers deze diversiteit als kracht zien en benutten. Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken wie zij willen zijn in onze super diverse samenleving. 
 
 
Jij?!
Zie jij diversiteit als kracht en wil je leren met hoofd, hart en handen meegeven aan leerlingen? Kom dan werken bij onze interculturele basisschool Waldorf aan de Werf. De kleuters kijken uit naar je komst. En ons fijne team collega’s ook. 
 
Waldorfonderwijs is zorgvuldig afgestemd op de ontwikkelingsfasen van kinderen. Als leerkracht stimuleer je de brede ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor creatieve, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische aspecten. 
Het onderwijs op Waldorfscholen kenmerkt zich door een specifiek eigen aanpak: 

  • Aandacht voor de seizoenen & de inclusieve jaarfeesten;
  • Periode onderwijs & verhalen vertellen;
  • Belevend leren, kunstzinnig, ambachtelijk en bewegend onderwijs.
Kortom: leren met hoofd, hart en handen.
 


 

School: Waldorf aan de Werf

Waldorf aan de Werf is onderdeel van de Stichting Geert Groote Scholen. Het schoolbestuur van de vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Iedere vrijeschool ontwikkelt vanuit deze inspiratiebron een eigen identiteit.

Ouders kiezen voor de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming en de talentontwikkeling van leerlingen. Op onze scholen staat het kind centraal: het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan op de individuele eigenheid en belevingswereld van de kinderen. Kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de huidige wereld en daar een zinvolle bijdrage aan willen leveren.
Voor meer informatie zie ook onze website : https://wadw.school/