Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Leerkracht klas 3/4

Locatie: Amsterdam

Interculturele basisschool Waldorf aan de Werf bestaat bijna drie jaar. Een unieke school in Amsterdam Noord die is gestart vanuit een sterk gedragen ouderinitiatief, onder het bestuur van Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam. Het is een groeiende school met 7 groepen. Komend schooljaar starten we met een combiklas 3/4. Voor deze klas zijn we opzoek naar een leerkracht die per 1 augustus of 1 september 2023 kan starten.
 
Waldorf aan de Werf is een plek waar elk kind zich veilig en gezien voelt en waar inclusief denken en werken centraal staat. Waldorf aan de Werf wil dat kinderen, medewerkers en opvoeders trots zijn op hun identiteit en dat alle medewerkers deze diversiteit als kracht zien en benutten. 
Lesgeven bij Waldorf aan de Werf betekent een generatie klaarstomen die vanaf 2026 de school verlaat met een inclusief wereldbeeld.

Waldorfonderwijs is zorgvuldig afgestemd op de ontwikkelingsfasen van kinderen. Als leerkracht stimuleer je de brede ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor cognitieve, sociaal-emotionele en motorische aspecten.
Het onderwijs op Waldorfscholen kenmerkt zich door een specifiek eigen aanpak:

  • Aandacht voor de seizoenen en de jaarfeesten,
  • Periode onderwijs en verhalen vertellen
  • Een ademend dag- en weekrooster met een afwisseling van cognitieve vakken, belevend leren, kunstzinnig, ambachtelijk en bewegend onderwijs.
Kortom: leren met hoofd, hart en handen.
 

School: Waldorf aan de Werf

Waldorf aan de Werf is onderdeel van de Stichting Geert Groote Scholen. Het schoolbestuur van de vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Iedere vrijeschool ontwikkelt vanuit deze inspiratiebron een eigen identiteit.

Ouders kiezen voor de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming en de talentontwikkeling van leerlingen. Op onze scholen staat het kind centraal: het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan op de individuele eigenheid en belevingswereld van de kinderen. Kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de huidige wereld en daar een zinvolle bijdrage aan willen leveren.
Voor meer informatie zie ook onze website : https://wadw.school/