Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Leerkracht klas 1 ( groep 3)

Locatie: Amstelveen

Vrijeschool Parcival in Amstelveen zoekt per augustus een groepsleerkracht klas 1  (0,6-1 fte).

Vrijeschool Parcival is een basisschool voor vrijeschoolonderwijs in Amstelveen, waar in de eerste plaats de kinderen, maar ook medewerkers en ouders, zich veilig gestimuleerd voelen om met en van elkaar te leren. Uiteraard voldoen wij aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Maar daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen een zo breed mogelijke kennis van de wereld, andere mensen en ook van zichzelf ontwikkelen. En dat zij ondernemend in het leven staan: dat zij zichzelf kunnen zijn en vanuit eigen kracht kunnen worden en doen wat zij zelf willen.
We hebben een speciale klas voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Die klas neemt een belangrijke plaats in binnen de school. De kinderen spelen en leren samen door middel van uitwisseling van leerlingen in verschillende klassen. Daarnaast zijn we ook een brede school, samen met kinderopvang Opvang Anders en BSO Madelief. Een school waar leren van en met elkaar en zorgen voor elkaar samen komen.

Het team
Ons team bestaat uit jonge en gedreven leerkrachten en medewerkers. Samen geven we de school vorm, van lesplan tot jaarfeest. Leren en ontwikkelen doen we hier samen en met elkaar. Op basis van talenten draagt

Belangrijkste taken:
We vragen van jou dat je:

  • een visie op onderwijs en op de ontwikkeling van kinderen hebt die aansluit bij de vrijeschool;
  • de kinderen spiegelt en voorleeft in het leren en in het mens-zijn;
  • (veel) energie hebt om met ons jonge team de school verder vorm en inhoud te geven;
  • wil samenwerken in het leerkrachtenteam en met de ouders van de kinderen. Omdat we samen om de kinderen heen staan.

School: Vrijeschool Parcival

Vrijeschool Parcival is een basisschool voor vrijeschoolonderwijs in Amstelveen, waar in de eerste plaats de kinderen, maar ook medewerkers en ouders, zich veilig gestimuleerd voelen om met en van elkaar te leren. Uiteraard voldoen wij aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Maar daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen een zo breed mogelijke kennis van de wereld, andere mensen en ook van zichzelf ontwikkelen. En dat zij ondernemend in het leven staan: dat zij zichzelf kunnen zijn en vanuit eigen kracht kunnen worden en doen wat zij zelf willen. Een uniek aspect van Vrijeschool Parcival is dat er een extra klas is in de school voor speciaal onderwijs (cluster 3): de Instapklas.

Voor meer informatie : https://www.vrijeschoolparcival.nl/