Starten & groeien als docent

Terug naar boven

’t Palet zoekt een leerkracht LC: 0,6 – 1,0 middenbouw - bovenbouw

Locatie: Bovenkarspel

Het motto van ’t Palet is: “kleurrijk maatwerk”
Wij zoeken een leerkracht die bewust kiest om het verschil te maken voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften, die hart heeft voor onze leerlingen.
Het pedagogisch klimaat op 't Palet is opgebouwd uit PBS, Rots en Water en de Kanjertraining en dit staat als een huis! Wij werken met onze kinderen vanuit relatie, competentie, autonomie en zingeving. Ben je pedagogisch en didactisch sterk, heb je ervaring met of interesse in spelend/onderzoekend leren en wil je graag met leerlingen werken aan het ontwikkelen van eigenaarschap, dan pas je echt in ons team!
Op ’t Palet worden leerlingen met zowel leerproblemen als gedragsmoeilijkheden begeleid. Wij doen dit in samenspraak en samenwerking met ouders en hulpverleners. Het pedagogisch en didactisch klimaat van de school staat dan ook van de jongste tot en met de oudste leerlingen in het teken van het vergroten van de zelfstandigheid en redzaamheid van ieder kind.

School: Stichting Trigoon, 't Palet

Onder Stichting Trigoon vallen zes scholen voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, waaronder twee scholen voor praktijkonderwijs (Praktijkschool West-Friesland, Hoorn en Praktijkschool West-Frieland, Stede Broec), een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (De Stormvogel) in Hoorn, en een school voor Speciaal Basis Onderwijs ('t Palet) in Stede Broec en Bovenkarpsel. Tot de scholen behoren ook een school voor Speciaal Onderwijs (en een basisschool voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte die samen deel uitmaken van een Integraal Kind- en Expertise Centrum (IKEC).


't Palet biedt onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte.