Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Dagroostermaker (0,7 fte)

Locatie: Castricum

Wij zijn met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een dagroostermaker voor 0,7 fte. De dagroostermaker is belast met de inrichting en uitvoering van planningsprocessen binnen de school en het rooster. Daarnaast verzorgt hij/zij de planning van de roosters voor toetsen en (school)examens.

Omschrijving van de werkzaamheden van de dagroostermaker:

  • het verwerken van de dagelijkse roosterwijzigingen;
  • het aanpassen van roosters na overleg met betrokkenen als gevolg van bijzondere c.q. zich wijzigende omstandigheden;
  • het verzamelen van informatie over onderwijsprogramma's, aantallen klassen/groepen, inzetbaarheid van docenten, beschikbare onderwijsruimten e.d.;
  • het maken van diverse roosters zoals bijv.: het toetsrooster, het lesrooster tijdens rapportvergaderingen, het weekrooster tijdens projectweken, de ouderavond voor vakdocenten, schoolfotografie e.d.;
  • het tijdig informeren van docenten, leerlingen en leidinggevende(n) over roosters en roosterwijzigingen en het eventueel verstrekken van aanvullende informatie.

School: Jac. P. Thijsse College

Ons verhaal
Onze internationale wereld vraagt om wereldburgers die voor elkaar open staan en op elkaar bouwen. Wij leggen hier in Castricum de basis voor.
 
Net als Jac. P. Thijsse zijn wij nieuwsgierig naar de wereld om ons heen. Met respect voor wat er leeft. We willen begrijpen hoe alles met elkaar samenhangt. We nemen de natuur als voorbeeld en inspiratiebron.
 
Leerlingen worden gestimuleerd om zelf te ontdekken, om in contact te komen met de wereld. Op het Jac. P. Thijsse College helpen wij leerlingen op weg naar de toekomst door ze aan te moedigen om nieuwsgierig te zijn, open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven, ze voor te bereiden op het onbekende.
 
Met ons (tweetalig) onderwijs en ons internationale netwerk doen alle leerlingen bijzondere ervaringen op en leren zij de wereld beter begrijpen. Dit doen we vanuit een doordachte vernieuwende onderwijsvisie, JPT teaching, waar zelfstandige ontwikkeling centraal staat. Het draait niet om cijfers maar om het eigen maken van kennis en vaardigheden. Van culturele tot exacte kennis, van ondernemerschap tot creativiteit.
 
In de samenwerkingsdriehoek van ouders, de school en de leerling spelen we in op wat nodig is. We staan voor leerlingen klaar, denken in kansen, mogelijkheden en oplossingen. Ook als het even tegenzit. Alles draait om de ontwikkeling van een nieuwe generatie wereldburgers.
 
Jac. P. Thijsse, open ontdekken