Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Ondersteuningscoördinator

Locatie: Amsterdam

Baan je eigen weg bij Vonk!
Vonk biedt onderwijs op het gebied van vmbo, mbo, educatie, vavo, cursussen en bedrijfsopleidingen. Ons onderwijs heeft aandacht voor thema’s die ertoe doen, zoals duurzaamheid, technologie, innovatie en het welzijn van mens, dier en natuur. We stimuleren jongeren en volwassenen hun kennis, vaardigheden en talent te ontwikkelen die in de regio en in de toekomst nodig zijn. En dit geldt ook voor onze medewerkers: samenwerken en samen leren is de kern van Vonk!
Iedere dag de mouwen opstropen, je eigen verantwoordelijkheid nemen en samen met je collega’s actief werken aan compleet, aansluitend, divers en aantrekkelijk onderwijs. Spreekt dit jou aan? Dan biedt Vonk je vanuit een stevige basis de vrijheid om jezelf te zijn, je talenten verder te ontwikkelen en toe te passen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

De vestiging Amsterdam heeft per 1 augustus 2024 een vacature voor:
Ondersteuningscoördinator
1,0 fte


Wat ga je doen?
Jouw positie is tweeledig en kent zowel een intern- als een extern karakter. Op de vestiging coördineer je de werkzaamheden van het team dat primair verantwoordelijk is voor ondersteuning van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Vanuit de strategie formuleer je met je team doelstellingen die bijdragen aan het bieden van optimaal passend onderwijs.
Met een duidelijke visie geef je samen met het team vorm en inhoud aan de dagelijkse extra ondersteuning van leerlingen, zowel individueel als tijdens de diverse leersettingen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en bijstellen van het ondersteuningsplan en je evalueert het ondersteuningsbeleid van de school. Je doet proactief voorstellen voor aanpassing of verbetering van onderwijs, begeleiding en organisatie.

Onder jouw begeleiding blijft het team gefocust en op één lijn om resultaat te behalen. Jij schept een teamklimaat waarbinnen medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen en waarin ieders individuele kwaliteiten maximaal benut worden. Van nature stel je (positief) kritische vragen en kom je met creatieve- en innovatieve oplossingen.
In je externe rol ben je het eerste aanspreekpunt voor het regionale werkveld op jouw vakgebied. Je bent betrokken bij processen vanuit regionale samenwerkingen zoals het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en vsv en je werkt projectmatig samen met externe partijen. In de regio draag je zorg voor projecten en werk je samen met gemeentelijke- en hulpverleningsinstanties en samenwerkingsverbanden. Samenwerken en afstemmen met andere vestigingen over een gezamenlijke aanpak van thema’s is een belangrijk onderdeel van je werk.

School: Vonk Amsterdam

Vonk inspireert!
Bij Vonk kijken we niet alleen naar binnen en naar het nu, maar richten onze open en nieuwsgierige blik vooral naar buiten. We kijken vooruit naar de beroepen van de toekomst en zetten ons in voor een leven lang ontwikkelen. Daarbij werken we intensief samen in en met de regio, onder andere met het bedrijfsleven en de overheid, zowel lokaal als regionaal en provinciaal. Vonk staat voor breed, compleet, aansluitend en aantrekkelijk onderwijs op het gebied van vmbo, mbo en vavo. Vonk is ontstaan uit de fusie tussen Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland. Ondernemend en innovatief zijn onze kernmerken. Daarnaast hechten wij veel waarde aan verbinding, autonomie en vertrouwen. Wij bieden goede ondersteuning en een omgeving waar je jezelf verder kunt ontwikkelen, geïnspireerd raakt en elkaar motiveert. Doe je met ons mee?