Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Leerlingbegeleider

Locatie: Heerhugowaard

Het Huygens College locatie Middenweg biedt onderwijs aan leerlingen van klassen 1 t/m 6 met het niveau VMBO-TL, Havo of vwo. De Trajectgroep (TG) biedt ondersteuning en een time-outplek aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De ondersteuning proberen wij zoveel mogelijk op maat aan te bieden. Als trajectgroepbegeleider ben jij het vaste aanspreekpunt van de leerlingen die zijn aangesloten bij de trajectgroep en geef jij mede de ondersteuning vorm.

Jouw werkzaamheden bestaan uit het:

 • TOP-dossiers en actieplannen, opstellen, bespreken met ouders en leerling, communiceren met team en andere betrokkenen, evalueren en bijstellen;
  -  Begeleiden van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte;
  -  Begeleiden bij het ontwikkelen van studievaardigheden en begeleiden van leerlingen met psychosociale vraagstukken;
  -  Helpen structureren, organiseren en plannen van de activiteiten van leerlingen, zowel individueel als in groepen;
  -  Docenten ondersteunen;
  -  Observaties uitvoeren in de klassensituatie, het signaleren van (sociaal-) pedagogische problemen bij leerlingen;
  -  Handelingsadviezen en bijzonderheden communiceren met team;
  -  MDO’s bijwonen als deelnemer en/of notulist;
  -  Klassenbesprekingen en leerlingbesprekingen op uitnodiging bijwonen;
  -  Contact met externen indien nodig na overleg ondersteuningscöordinator;
  -  TG leerlingen monitoren (cijfers, aanwezigheid, logboek, contact mentor).

School: Huygens College

Het Huygens College Heerhugowaard is een brede scholengemeenschap van vmbo tot en met vwo. Hier schenken we veel aandacht aan keuzeonderwijs, bijvoorbeeld met onze Huygens Extra-profielen. Of met ons vakoverstijgend onderwijs tijdens de Huygensdagen. Daar kunnen niet alleen onze leerlingen hun creativiteit in kwijt, jij als docent ook. Met 1.400 leerlingen en 160 medewerkers verdeeld over twee ultramoderne locaties, is onze school een kleinschalige scholengemeenschap. Als docent op het Huygens College Heerhugowaard ga jij je hier snel thuis voelen!

Het Huygens College Heerhugowaard is onderdeel van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON). Meer weten over SOVON? www.sovon.nu