Starten & groeien als docent

Terug naar boven

RT

Locatie: Amsterdam

Waldorf aan de Werf is een interculturele, inclusieve en inspirerende basisschool gelegen in Amsterdam Noord. Onze school is geïnspireerd op het vrijeschoolonderwijs waarin naast cognitieve ontwikkeling ook de ontwikkeling van het kind als geheel centraal staat. Wij geloven in de kracht van ieder kind en streven ernaar om een veilige, stimulerende leeromgeving te bieden waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Om tegemoet te komen aan de individuele behoeften van onze leerlingen zijn we op zoek naar een gemotiveerde RT-er die ons team wil komen versterken.
 
Functieomschrijving:
·       Je bent verantwoordelijk voor het bieden van remedial teaching aan individuele leerlingen en kleine groepjes leerlingen.
·       Je stelt handelingsplannen op en voert deze uit, in samenspraak met de groepsleerkrachten en de intern begeleider.
·       Je observeert, signaleert en analyseert de ontwikkeling van leerlingen en past je aanpak hierop aan.
·       Je werkt nauw samen met het schoolteam en ouders/verzorgers om de leerlingen optimaal te begeleiden.

School: Waldorf aan de Werf

Waldorf aan de Werf is onderdeel van de Stichting Geert Groote Scholen. Het schoolbestuur van de vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Iedere vrijeschool ontwikkelt vanuit deze inspiratiebron een eigen identiteit.

Ouders kiezen voor de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming en de talentontwikkeling van leerlingen. Op onze scholen staat het kind centraal: het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan op de individuele eigenheid en belevingswereld van de kinderen. Kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de huidige wereld en daar een zinvolle bijdrage aan willen leveren.
Voor meer informatie zie ook onze website : https://wadw.school/