Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Onderwijs assistent - Instapklas

Locatie: Amstelveen

De Vrije School Parcival heeft een speciale klas met leerlingen met een verstandelijke beperking, veelal met het syndroom van Down, vallend binnen de criteria van ZMLK onderwijs. De klas neemt een belangrijke plaats in de school in. De kinderen van de Instapklas en de andere kinderen spelen en leren samen door middel van uitwisseling van leerlingen in de verschillende klassen. Zo gaan kinderen uit de Instapklas regelmatig naar een integratieklas en komen kinderen uit de andere klassen meedoen in de Instapklas.  
De klas bestaat uit maximaal 12 kinderen van verschillende leeftijden van 4 tot 12 jaar.

Je komt te werken naast twee ervaren leerkrachten, die met enthousiasme en met hart voor de kinderen werken in de instapklas.

School: Vrijeschool Parcival

Vrijeschool Parcival is een basisschool voor vrijeschoolonderwijs in Amstelveen, waar in de eerste plaats de kinderen, maar ook medewerkers en ouders, zich veilig gestimuleerd voelen om met en van elkaar te leren. Uiteraard voldoen wij aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Maar daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen een zo breed mogelijke kennis van de wereld, andere mensen en ook van zichzelf ontwikkelen. En dat zij ondernemend in het leven staan: dat zij zichzelf kunnen zijn en vanuit eigen kracht kunnen worden en doen wat zij zelf willen. Een uniek aspect van Vrijeschool Parcival is dat er een extra klas is in de school voor speciaal onderwijs (cluster 3): de Instapklas.

Voor meer informatie : https://www.vrijeschoolparcival.nl/